Last Update: 05 April, 2012
هرمنوتیک واژگان

در زبان بشر، آش به معنای زندگی است

ΑΕ

 ^ ردیابی تاریخی واژ‌گان و چگونگی تغییرات آوایی، معنوی، تعبیری و عاریتی آنان.
щ ^ ابداع، تالیف و تدوین: عامر هاشمی ^ © ^ اقتباس بدون ذکـر منبع ممنوع است!

#

■ منظو از آش، سوپ نیست :

☼ توجه داشته باشید که: منظور از آش، سوپ نیست !

● اگر در جستجوی (آش)(= سوپ یا خوراک دیگر) به این صفحه رسیده‌اید، بدون تردید درست نیامده‌اید زیرا در این مقاله، واژه (آش) در (زبان بشر) مورد بررسی قرار می‌گیرد و گفته می‌شود که (آش) در حقیقت به معنای (زندگی = حیات = Life) است.

بلبل + غروب

■ بررسی ریشه واژه آش به معنای زندگی :

آش ← آش (عاش) = (تحرک + اختیار + زندگی).

[ آش āš ] یکی از عجایبِ کلمات در زبان بشر است زیرا از بدو تاریخ بشر، به همین شکل مانده و هیچ تغییر نکرده است.

● در اینجا، مقصود ما، بررسی ریشه واقعی واژه ساده (آش) است [ نه ( با ) در (شوربا) یا (ترش با)]. اما جالب است که در غالب نقاط جهان، همین (آش = سوپ) خودمان را (آش) می‌نامند؛ یعنی (آش = سوپ) مختص زبان فارسی نیست بلکه از ژاپن گرفته تا هند و آفریقا و آمریکای جنوبی و اروپای مرکزی ـ همه‌جا ـ یعنی تقریباً در تمام جهان، همین (آشی که می‌پزیم) را (آش) می‌گویند. البته تفاوتهای اندکی در نوع تلفظ وجود دارد اما کاملاً واضح است که (آش) در سراسر جهان (آش) است.

● [ آش ] در دستور زبان بشر به معنای (تحرک + اختیار + زندگی) است.

● [آش] از ابتدای تاریخ بشر، هیچگونه تغییری نکرده است. البته ممکن است (از نظر معنوی) به چیزهایی اطلاق شده باشد که آن چیزها با یکدیگر متفاوت بوده‌ باشند اما آن چیزها هرگز با نهاد (آش) متنافر یا متعارض نبوده‌اند؛ بطور مثال، همین کلمه (آش = سوپ) در واقع قوت لایموت است و پیوند محکمی با زنده ماندن، زندگی و حیات دارد.

انسان نئاندرتال

Π توضیح یکم:
کلمات ( آس ās ) و ( آش āš ) از کلمات بنیادین زبان بشر هستند، لذا هیچ قومی نمی‌تواند ادعای مالکیت آنها را داشته باشد؛ یعنی هیچکس نمی‌تواند بگوید که این کلمه از فلان زبان به فلان زبان منتقل شده است.

Π توضیح دوم:
گفتیم که [ آش āš ] از واژگان مطلق و متعلق به زبان بشر است، پس باید بتوان آن را وارونه کرد. / پس اگر [ آش āš ] را وارونه کنند می‌شود [ شا šā ] که به معنای (شایسته و لایق)(= شایسته و لایق زندگی) است. این واژه را در ترکیبات (Share) لاتین و (شاه) ایرانیک و (شاء) عربیک پیگیری نمایید. / ضمناً توجه داشته باشید که اعراب (شاء) را (خواستنن) ترجمه می‌کنند، مثلاً [ان شاء الله] را (اگر خدا بخواهد) ترجمه می‌کنند. اما در زبان بشر [ان شاء الله] یعنی [اگر خدا شایسته بداند].

Π توضیح سوم:
ما بمنظور بیان و رسانیدن آنچه در ذهن داریم، از هر واژه‌ای کمک می‌گیریم، لکن طبعاً واژگانی را بکار می‌بریم که باب باشند و مخاطبان بتوانند مراد و مقصود ما را دریابند. مثلاً بمنظور معکوس کردن واژگان، عبارت (وارونه کردن) را بکار می‌گیریم و می‌گوییم: « چون فلان واژه را وارونه کنیم، معنای آن نیز وارونه می‌شود... ». اما منظور ما از (وارونگی) این نیست که مثلاً (عشق) تبدیل به (نفرت) می‌شود، بلکه قضیه فقط در همان بنیان و همان محور وارونه می‌شود. / راستش اکنون ما در بیان این مطلب هنگ کرده‌ایم و با آنجا رسیده‌ایم که « آورده‌اند ملای مکتبخانه‌ای بود که (پرچ Pereč) بود یعنی حرف ( ر ) را نمی‌توانست تلفظ کند و آن را [( لٍ ) یعنی (له)] تلفظ می‌کرد. روزی به شاگردی تازه وارد الفبا می‌آموخت تا آنکه رسید به حرف ( ر )، پس گفت: (له) و شاگرد نیز تکرار کرد (له)، و ملا هی می‌گفت: [به زبان من نگو (له)، بگو (له)] و شاگرد هم صادقانه می‌گفت (له)... تا اینکه بالاخره سایر شاگردان آمدند و قضیه ( ر ) را به تازه وارد تفهیم کردند.». / حال حکایت ما نیز مانند حکایت آن ملای پٍرٍچ شده است که نمی‌توانیم این قضیهٌ (وارونگی) را به مخاطب توضیح دهیم... مثلاً اگر بگوییم (ضد) می‌شود، که (ضد) نمی‌شود. و اگر بگوییم (ضد) نمی‌شود که باز نیز غلط گفته‌ایم چون واقعاً ضد می‌شود. پس بسا با مثالی بتوانیم این مفهوم بهتر را برسانیم:
مثلاً واژه (وال) در واژگان صریحی چون (دیوال) و (شلوال) ایرانیک داریم، اما متأسفانه هر دو دچار ابدال (ل) به (ر) شده و به (دیوار) و (شلوار) بدل شده و قابل مثال زدن نیستند. لکن (وال) در عربیک در واژگانی چون (والی / ولایت / ولی) بمعنای اصلی خودشان که (دوست / محافظ / سرپرست) هستند هست. / پس اگر (وال) را در زبان بشر بمعنای [محافظ و محاط کننده] بدانیم، با وارونه کردن آن (لاو) بدست می‌آید که بمعنای [محاط شونده / آنکه نیازمند محافظت شدن و محاط شدن است] خواهد بود، و نمونه‌اش (لاوه) در فارسی است که شوربختانه این نیز به (لابه) تبدیل شده است. اما (Love) در لاتین وجود دارد که تا حدی ما را به مقصود می‌رساند، [(تا حدی...)، زیرا واژه (Love) از معنای اصلی خود فراتر رفته و به (عشق) تفسیر شده است.]. پس معنای (وارونگی در واژگان)، آن نیست که چماق تبدیل به هویج گردد، بلکه فقط جای مرید و مراد عوض می‌شوند.

Π توضیح چهارم:
( آس ās ) در دستور زبان بشر، بمعنای (تحرک منهای اختیار) است؛ یعنی ممکن است چیزی در حال حرکت باشد لکن اختیاری از خود نداشته باشد مانند ماه و ستارگانٍ آسمان.

Π توضیح پنجم:
بر خلاف [ آس ās ] که متحرک است، ( اُس os ) و ( اِس es ) در ابتدای هر کلمه (از زبان بشر) بیاید، آن کلمه را به سکون معنا می‌کند › خودتان جستجو کنید ‹ از (استون = ستون) ایرانیک گرفته تا (استقامت) و (اسکان) عربی و (Stop) انگلیسی... هیچ کلامی در زبان بشر را نخواهید یافت که با تلفظ (es و os) شروع شده باشد لکن در محدوده معنوی سکون و ایستایی نباشد؛ مگر آنکه غلط شده باشد ـ مانند (Sky)(= آسمان) در لاتین که (eskay) تلفظ می‌شود و بمعنای (چرخ گردون) است؛ این کلمه، در اصل (āskay) بوده که (Ā)ی آن به مرور حذف شده و غلط شده است.

Π توضیح ششم:
[ آش āš ] اگر چه در ترکیبات ایرانیک مشارکت وسیعی دارد، لکن بطور مفرد [جز بمعنی (آش = سوپ) و عبارت (آش و لاش = زنده و مدهوش = نیمه جان)] (و معدودی دیگر که اکنون بخاطرمان نمی‌رسند) بکار برده نمی‌شود.

■ چگونه می‌توان مدعی انتقال یک کلمه، از زبانی به زبان دیگر شد؟

Π اینکه (چگونه می‌توان مدعی انتقال یک کلمه، از زبانی به زبان دیگر شد) را در بخش (دستور زبان بشر) توضیح داده‌ایم، لکن لازم است در اینجا نیز به اختصار توضیح دهیم:

Π چگونه می‌توان مدعی انتقال یک کلمه، از زبانی به زبان دیگر شد؟

در مبحث زبان بشر، ما جدول زبان بشر را (دستور زبان بشر) نامیده‌ایم، به همین سبب، بسیاری از خوانندگان، تصور کرده‌اند که مراد ما از (دستور زبان بشر) یک چیزی شبیه به گرامر یا دستور زبان رایج است؛ حال آنکه مراد ما از (دستور زبان بشر)، چیزی بیش از (کلمات بنیادین زبان بشر) نیست؛ یعنی حتی کلمات مرکب نیز جزء (دستور زبان بشر) نیستند تا چه رسد به جملات و عبارات.

کلمات ساده‌ای مثل: [las / lās / los / lus / les / lis] که در گروه معنوی (تماس) قرار دارند، کلماتی هستند که منحصر به هیچ زبانی نیستند؛ اما وقتی شما آنها را ترکیب کردید و کلمهٌ انحصاری ساختید، آنوقت می‌توانید ادعا کنید که مثلاً (لیسیدن) یک کلمهٌ فارسی است؛ یا (لِسان) یک کلمهٌ عربی است و همینطور Lesson و غیره...
بعنوان مثال، فرض کنید که (خاک) یکی از مواد اولیه است که در طبیعت هست؛ بنابر این، شما نمی‌توانید بخشی از آن خاک را بردارید و مدعی باشید که آن را خودتان ساخته‌اید؛ اما اگر از همان خاک ــ مثلاً کوزه‌ای بسازید ــ آنوقت می‌توانید ادعا کنید که سازندهٌ آن کوزه هستید.

کلمات بنیادین، در حقیقت ماده اولیه یا ماتریال کلمات مرکب و جملات هستند. پس وقتی یک کلمه در حالت ماتریال باقیست، هیچ قومی نمی‌تواند مدعی مالکیت آن باشد زیرا مواد اولیهٌ کلمات، در میان بشریت مشترک است؛ اما وقتی از ترکیب کلماتِ ساده، کلمهٌ مرکبی ساخته شد، آنوقت می‌توان فرض کرد که ممکن است آن کلمه از زبانی به زبان دیگر منتقل شده باشد. بطور مثال: کلمهٌ (عسکر) عربی از (لشکر) فارسی اخذ شده است.

Π توضیح:
(لشکر) از ترکیب [(لاش = جسم ناتوان) + (کار) ← (ناتوان کننده)(= کسی که کارش ناتوان کردن دشمن است)].

Њ ادامهٌ بررسی ریشهٌ (آش)(= تحرک + اختیار + زندگی) :

● چند نمونه از کاربرد مادهٌ (آش) در ترکیبات ایرانیک:

(آشتی) › [(آش = زندگی) + (تی = زمان آینده) ← (زندگی آینده)(= زندگی که در پیش باشد)].
(آشیانه) › [(آش = زندگی) + (لانه Χ آنه) ← (زندگی جای)(= جای زندگی)]. Α
(آشفته) › [(آش = زندگی) + (اُفته = اُفت / سقوط کرده) ← (= اُفت زندگی)(عدم روال طبیعی زندگی)].
(خورشت) › [(خور = خوراکی) + (اِش = زندگی در بُعد زمان) + (ت ≈ پسوند زمان) ← (= غذای زندگی)]. Β
(بهشت) › [(به = خوب / نیکو) + (اِش = زندگی در بُعد زمان) + (ت ≈ پسوند زمان) ← (= زندگی خوب)].
(زشت) › [(زه = زاینده) + (اِش = زندگی در بُعد زمان) + (ت ≈ پسوند زمان) ← (= تولید مثل)]. Γ
(هَشت 8) › [(اَش = زندگی در بُعد مادی) + (ت ≈ پسوند زمان) ← (= زندگی جدید)(تجدید حیات)]. Δ
(سرشت) › [(سَر ← سرآغاز) + (اِش = زندگی در بُعد زمان) + (ت ≈ پسوند زمان) ← (= خمیرهٌ زندگی)]. Ε
(نوشت) › [(نو = تازه) + (اِش = زندگی در بُعد زمان) + (ت ≈ پسوند زمان) ← (تازه نگهداشتن / فریز کردن )].
(جُمبش) › [(جُم = جمع در بُعد مکان) + (اِش = زندگی در بُعد زمان) ← (نوسان / تحرک در زندگی)]. Ζ و Η
(مَنش) › [(مَن = آدم در بُعد مادّی) + (اش = زندگی در بُعد زمان) ← (آدمیّت / انسانیت)]. Θ
(تلاش) › [(تَل = دو پاره شدن / جدا شدن) + (آش = زندگی) ← (جدا شدن از زندگی / جان کندن)].
(خفاش) › [(خف = پنهان / مخفی) + (آش = زندگی) ← (آنچه در خفا زندگی کند)].
(بَلاش) › [(بَل = یکسان / همسطح خاک / مسطح) + (آش = زندگی) ← (= ساده زیست)(= زمینی / بی پیرایه)].
(عشق) › معرب (اِشک) از ریشه (اشکا eškā) و از ترکیب [(اِش = زندگی) + (کا = کشش / جاذبه)] ← (= کشیده شدن بسوی زندگی)(= میل کردن بسوی تشکیل زندگی زناشوئی تا رسیدن به مرحله وصال)...
(کاش) › [در عبارتی مثل «ای کاش»] از ترکیب [(کا = کشش / جاذبه) + (آش = زندگی)] ← (= کشش زندگی)(= هر چیز که انسان بسوی آن میل کند و آرزوی آن را داشته باشد)...
(شکست) › از ریشه (اِشکست) از ترکیب [(اِش = زندگی) + (کاست = کاسته شدن)] ← (کاسته شدنِ زندگی).
(شکوفه) › از ریشه (اِشکفته) از ترکیب [(اِش = زندگی) + (کافت = گشوده شدن)] ← (گشوده شدنٍ زندگی).
... و بسیاری دیگر مثل: کَشش / کُنش / واکُنش / تنش / تپش / غُرّش / برشت / بُرش / کِشتن / کُشتن / آشوب / سروش / خروش / عشوه / مَعاش / ... و امثال اینهایی که از ترکیب (آش = زندگی) ساخته شده باشند.

Α در بررسی‌های بعدی احتمال داده شد که کلمهٌ (آشیانه) از ترکیب (آش + آنه)(= زندگی + تخمگذاری)(= محل زندگی و تخمگذاری) ساخته شده باشد؛ و یا از ترکیب (آشتی + آنه)(= زندگی در پیش + تخمگذاری) ساخته شده باشد. در هر حال، این دو تعبیر دیگر نیز به تفسیر پیشین افزوده شد.
Β منظور، خوراک برای ادامهٌ زندگی‌ست ــ [چون با کمبود جا مواجهیم، توضیحات غالباً کافی نیستند]
Γ کلمهٌ (زشت) شامل آلت تناسلی حیوان نیز هست، اما بیشتر، آلت تناسلی انسان مورد نظر بوده و هست.
Δ (هشت) پس از (هفت) است و (هفت = پایان دوران / آخرالزمان) است. توضیح بیشتر در هرمنوتیک اعداد.
Ε در واژهٌ (سرشت)، منظور، ساختار اولیه و خمیرهٌ فرد یا افرادیست که در عبارت بیاید، نه فرد یا جمع خاص.
Ζ (جمبش) را با حرف (میم) باید نوشت زیرا (میم) در آن شامل ابدال به (نون) نیست.
Η اگر حرف (ت) ساکن به آخر جمبش اضافه شود، آن را استمرار می‌دهد: (جُمبشت).
Θ پس از آنکه (منش) بمعنای (مرام) صراحت یافت، بصورتهای (نیکو منش / دد منش) بکار بسته شد. چنانکه (کهکشان) و (راه شیری) هر دو به یک چیز اشاره دارند و تعابیر مختلفی از یک چیز هستند، (یعنی نام یک چیز هستند)، لکن اولی اسم عام و دومی اسم خاص تصور شد، بطوریکه امروزه گفته می‌شود: (کهکشانِ راه شیری). / یا مثلاً در جنوب استان کرمان، شهری هست بنام (کهنوج kahn.uj)؛ و این شهر در ابتدا دهی بوده است آباد، و دهکدهٌ مشابهی پائین‌تر از آن بوده است بنام (کهنشو kahn.su) که امروزه (کهنشوئیه) نام دارد؛ و در زبانهای ایرانی، (کَهن kahn) بمعنای کانال (کانال زیر زمینی)(خواه طبیعی یا مصنوعی) و قنات است، و (اوج owj) بمعنای (بالا)، و (شو šu) بمعنای (زیر) است؛ یعنی این دو آبادی، از ابتدا بنامهای (کانال بالا) و (کانال زیر) نامگذاری شده بودند؛ لذا (کهنوج) به تنهائی بمعنای (کانال بالا) بود، اما بتدریج، این معنا فراموش شد و کلمهٌ (بالا) نیز به (کهنوج) اضافه گردید بطوریکه (کهنوج) را (کهنوج بالا) نام نهادند، در حالیکه صفت (اوج = بالا) در ترکیب (کهنوج) بود و نیازی به تکرار آن نبود... و از این دست اشتباهات لفظی در زبانهای مختلف جهان بسیار هست.

■ حواشی، تعلیقات و توضیحات پیرامون واژه (آش = زندگی) و (با = آش):

Π توضیح یکم:
باید توجه داشت که خیلی از کلمات، بسبب (مشتق × مشتق × مشتق) شدن، اجزاء آنها در معانی اولیه بکار نمی‌روند بلکه در معانیٍ اشتقاقی بکار برده می‌شوند ـ مثال:
○ (باش) = (زنده باش) Ћ (اوباش) ≈ (مردی که در کنار آبگیرها بایستد و مزاحم زنان شود) ≈ (اراذل).
همچنین برخی کلمات، واقعی نیستند ــ مانند (آشغال) که چنین دگرگون شده است:
○ (چَغَل = بخشهای غیر قابل خوردن خوراکیها / دور انداختنی) + (Ā مدیوم اسم ساز) ← (آچغَل) Χ (آشغال).

Π توضیح دوم:
(اِش) = (عیش) در ایرانیک آنقدر در پسآمد کلمات تکرار شده است که در معنای (معمول /عمل / شغل / پیشه) صراحت یافته بطوریکه از کلماتی مثل (کُنش)، چیزی جز (کردار) استنباط نمی‌شود، مثال:
خورش | روش | بُرِش | غُرش | خزش | تنش | پرش | جهش | منش | و غیره...
همچنین در ایرانیک میانه، یک پسوند (تی ti) بمعنای (آتی) در انتهای برخی کلمات زیستی آورده می‌شد، مثال:
(آش + تی) ← (آشتی) = [(زندگی آتی / زندگی که در پیش است) یعنی (گذشته‌ها را نادیده گرفتن)].
این پسوند در برخی موارد، تدریجاً به (ت) مختصر شد و بعضاً حذف گردید ـ مثال:
(خورشتی = خوراک آتی) ← (خورشت) ← (خورش).

Π توضیح درباره (ti):
● (تا tā) در دستور زبان بشر بمعنای (پیشروی در بُعد مادّه است).
● (تی ti) در دستور زبان بشر بمعنای (پیشروی در بُعد زمان است).
همچنین، پس از تحقیقات پر مرارت و پر هزینه‌ای که در اواخر دههٌ 1360 و اوائل دههٌ 1370 انجام دادیم، مشخص شد که در همه جای جهان، لفظِ (تا ـ تی = tā - ti) برای آموزش راه رفتن به کودک بکار می‌رود.
این لفظ، در فارسی (تاتی کردن) و در انگلیسی قدیم (totter / to totter) گفته می‌شد، اما در انگلیسی جدید (toddle) گفته می‌شود که البته غلط است.
● (ti) اگرچه در بُعد زمان قرار دارد، اما در غالب زبانها، در بُعد مکان نیز بکار برده شده است ـ مثال:
○ (تی پا) = (پیش پا / لگد زدن با جلو پا).
○ (تیاب) = (ساحل / جلو آب) [همچنین نام چند بندرگاه کوچک در جنوب ایران است].
○ (تیر) = (ناوک / نیزهٌ پیشرو).
○ (تیار tiar) = (مهیا / آماده / حاضر برای آنچه در پیش است)؛ نگاه کنید به › زبان تاجیکی و همچنین زبان بلوچی.
○ (titre) = (تیتر / سرنامه / عنوان) نگاه کنید به › زبان فرانسه.
○ (ti) در عربی به کمک Ā (مدیوم اسم ساز) تبدیل به اسم زمان شده است ← (آتی) = (زمان آینده).

Π توضیح دربارهٌ نام (نانوا):
اکنون که ذکر (آش) و (با) به میان آمد، لازم شد هرمنوتیک (نانوا) را نیز به اختصار بگوئیم:
پیدایش ترکیب (نانوا) به این صورت است که در روزگاران دور، وقتی (نان) فروشان و (با) فروشان از یکدیگر مستقل بودند، مردم (نان) را از (نان فروشان) می‌خریدند و (آش) را از (با فروشان). این موضوع، برخی فروشندگان مبتکر را به این فکر انداخت که (نان و با) را در یک دکان عرضه کنند؛ به همین سبب، دکاندارانی که (نان و با = نان و آش) را بطور توام می‌فروختند را (نان‌با) یعنی (نان و آش) نامیدند، و (نانبا) تدریجاً (نانوا) تلفظ شد... تا امروز که دکاندارانی که (فقط) نان می‌پزند را (نانوا) می‌نامند.

Π توضیح دربارهٌ واژهٌ (آش = سوپ):
آش در ایرانیک، (با) نام دارد که از ریشهٌ (به آو) است.
(با) انواع مختلفی داشته (و دارد) ـ مثال از مثنوی مولوی:
من سپاناخ تو ام هر چم سَزی ^^^ یا تُرُش با، یا که شوربا می‌پزی

Π توضیح دربارهٌ واژهٌ (سپاناخ):
(سپاناخ) از ریشهٌ (اِسپاناخ = ناخن اسپ / ناخن اسب) است که امروزه (اسفناج) نامیده می‌شود.
بسا در ابتدا معتقد بودند که سپاناخ در جایی که اسب گام نهد می‌روید؛ و بسا این نامگذاری بسبب شباهت برگهای آن با سُم اسب باشد؛ در این مورد تحقیقات ما کامل نیست. اما اسفناج در انگلیسی نیز Spinach نامیده می‌شود.

◄ نام (آش) در زبانهای ایرانی کنونی :
● فارسی عامیانه: (آَش).
● خراسانی: (آش | بلغور).
● کردی: [چیشت | ئاش | پریوله | چاشت | نیسک | برویش | دانه کولانه | ساروین | شوباو (شوربا) | شیو | پاروکله | چاشتی | گرار] [ ضمناً آب چلو را (آشاب) › (آش + آب) می‌نامند].
● سمنانی: (شوربا).
● لارستانی: (شوربا).
● هرمزگانی: (کُلُم با kolom.bā).
توضیح اینکه (با) انواع مختلفی داشته و دارد که تنوع آن نزد کردها بیش از هر جای دیگر است.

بطور کلی می‌توان انواع ــ (آش) یا همان (با) ــ را به سه گروه تقسیم کرد:
1 ـ (شوربا) که عموماً با حبوبات یا گندم یا جو و یا برنج و یا مخلوطی از این مواد + نمک پخته می‌شد.
2 ـ (تُرُش با = آش ترش) که حاوی مواد قبلی + گیاه تُرُشَک، یا دوغ، یا آبغوره و یا کشک بود.
3 ـ (شیر با) که عموماً از (برنج یا نشاسته + شیر + شکر + گلاب) پخته می‌شد.

بسا پنداشته شود که (شوربا) متداول ترین نوع (با) بوده و هست؛ اما اینطور نیست زیرا در دوران ساسانیان، نام (شیر با) به سبب اضافه شدن (هل) به مواد اولیهٌ آن، به (هِل با) تغییر کرد... تا پس از ظهور اسلام و انقراض ساسانیان و تسلط اعراب بر ایران... عربها که (هِل با) را خوشمزه یافتند، پختن آن را آموختند و آن را (حلوا) نامیدند و در تمام قلمرو خود رواج دادند بطوریکه حتی ما خود نیز (هِل با) را (حلوا) می‌نامیم و می‌پنداریم که این یک لفظِ عربی است.
حلوای ایرانی وقتی به عربستان رفت و باز گشت، خوشمزه تر شد بطوریکه امروزه (حلوای مسقطی)، معروفترین حلوای خاورمیانه است.

کلمات عربی زیر از کلمهٌ فارسی (هِل با) اخذ و مشتق شده‌اند:
(حِلو helow) = خوب | خوش | شیرین | گوارا | عالی.
(حِلوَ helwa) = به به | آفرین | عالی | خوب | خوش | خوش آمدید.
(حَلَویات halaviyāt) = شیرینی جات.

Π نظر به اینکه ممکن است فراموش کنیم، در همین جا این توضیح را اضافه می‌کنیم که (قند) معرب (کند) ایرانیک است و واژهٌ (قناد) بر مبنای آن ساخته شده لذا (قناد) نیز عربی نیست.
● واژهٌ (کَند) ایرانیک، هنوز در ترکیب (کندوی عسل) بکار برده می‌شود.

Π توضیح در مورد واژهٌ (برنج) [خوردنی]:
(برنج) را در مبحث واژهٌ (رنگ) تشریح خواهیم کرد اما در اینجا به این توضیح مختصر بسنده می‌کنیم که:
برای هرمنوتیک واژهٌ (برنج)، دو تئوری وجود دارد:
1 ـ (برنج) ترکیب (با + رٍنج) = (ماده‌ای که در شأن آش باشد).
2 ـ (برنج) از ترکیب (به + رٍنج) = (چیزی که شأن آن خوب باشد) = (بهرنگ).

Π توضیح مختصر در مورد واژهٌ (رنگ):
واژهٌ (رنگ) در فارسی امروزی، فقط در معنای (Color) بکار برده می‌شود اما این واژه در حقیقت همکلاس (Rank) لاتین است و پیشتر در معانی [شکل | رتبه | پایه | شأن | مرتبه | صف | گروه ...] بکار می‌رفته است.

☻ سایر مطالب این بخش :

1 ـ چگونگی پیدایش عدد یک از آغاز تا امروز.

2 ـ چگونگی پیدایش عدد دو از آغاز تا امروز.

3 ـ چگونگی پیدایش عدد سه از آغاز تا امروز.

4 ـ چگونگی پیدایش عدد چهار از آغاز تا امروز.

5 ـ چگونگی پیدایش عدد پنج از آغاز تا امروز.

6 ـ چگونگی پیدایش عدد شش از آغاز تا امروز.

7 ـ چگونگی پیدایش عدد هفت از آغاز تا امروز.

8 ـ چگونگی پیدایش عدد هشت از آغاز تا امروز.

9 ـ چگونگی پیدایش عدد نه (9) از آغاز تا امروز.

10 ـ چگونگی پیدایش عدد ده و سپس صفر از آغاز.

11 ـ ریشه و معنی واژه آب ـ مشتقات آب.

12 ـ ریشه و معنی آتش ـ مشتقات آتش.

13 ـ خوسور / خسرو / کسری / قیصر / تزار / سزار / سزارین.

14 ـ ریشه و معنی کلمه ارژنگ ـ مشتقات ارژنگ.

15 ـ در زبان بشر، آش به معنای زندگی است.

16 ـ ریشه و معنی واژه قلندر.

17 ـ ریشه و معنی کلمه هخامنشی ـ مشتقات هخامنش.

18 ـ ریشه نامهای گلابی، گوجه فرنگی، سیب زمینی.

19 ـ ریشه و معنی واژه‌ کشور.

20 ـ ریشه و معنی واژه‌ ترس، بیم و هراس.

21 ـ چگونگی و فلسفه عدد بیست.

22 ـ ریشه و معنی واژه‌ گستاخ.

23 ـ ریشه و معنی واژه‌ روسپی.

24 ـ ریشه و معنای واژه نخجیر.

25 ـ ریشه و معنی مغناطیس و مکانیک.

26 ـ ریشه و معنی واژه معرب لجن.

27 ـ ...

28 ـ ...

29 ـ ریشه و معنای نام گنجشک.

30 ـ ریشه واژه (آبتین) و معنای آن.

31 ـ چگونگی و فلسفه عدد سی.

40 ـ چگونگی و فلسفه عدد چهل.

70 ـ چگونگی و فلسفه عدد هفتاد.

71 ـ ...

Π ^ دیدگاه ها

دیدگاهی درباره موضوع این صفحه ارسال نشده است

Π ^ ارسال دیدگاه

Њ سایر مطالب :

◄ حرف اول و آخر :

← اگر قانون جنگل پسندیده نیست، پس باید آدم باشیم.

← درستکاری از لوازم خوشبختی بشر است.

← همه خروسهای جهان، مانند یکدیگر بانگ می‌کنند.

← قومی که بشر است، طبعاً واجد حقوق بشر است.

← ...

◄ بخش گفت و شنود :

← آندرلاین را چطور بنویسم؟

← آیا زبان کوردی لهجه‌ای از فارسی است؟

← معنای واژه قناد چیست؟

← چینود پل چیست و به چه معنا است؟

← سكس به جه معنا است و ریشه آن از کجاست؟

← خورگو در لغت فارسي به معني چیست؟

← چند یعنی چه، و پسوند اند به چه معنا است؟

← معنی واژه ارتش چیست و آیا ارتش درست است یا آرتش؟

← معنای نام برنطین چیست؟

← نکوهش یعنی چه و مفهوم نکوهش کردن چیست؟

← ...

◄ بخش تاریخ و زبان (کتابخانه) :

← مطالعه کتاب (برگی از تاریخ جنوب ایران).

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان آذری.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان بلوچی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان کوردی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان لارستان.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان هرمزگان.

← ...

◄ بخش گفتارهای پراکنده :

← هزار راه نرفته.

← اندرزهای پیشینیان.

← سرما خوردگی، رزمایش بدن است.

← شباهت تلویزیونهای ماهواره‌ای با مگس.

← کار ما چیزی جز آب در هاون کوفتن نیست.

← هلاکوخان مغول چگونه بنی عباس را ساقط کرد؟

← دستور زبان بشر.

← چگونگی پیدایش عدد نویسی در میان آریایی ها.

← نقدی بر داستان موش و گربه عبید زاکانی.

← ...

◄ بخش حجاب :

← مفهوم حجاب و زیرساخت آن.

← نگاهی به فلسفه جبر و اختیار.

← بشر موجودی اجتماعی است.

← ادامه مبحث جبر و اختیار.

← تعریف حجاب نه از دیدگاه دین.

← دیکتاتوری با لبخند و خوشباش.

← حجاب یک موضوع اجتماعی است.

← معنا و مفهوم کلمه حجاب.

← هنجار و ناهنجار یعنی چه؟

← مردان قطبی و مردان غیر قطبی.

← ...

◄ بخش کپی رایت و کپی لفت :

← کپی رایت و کپی لفت و قوانین حق تکثیر.

← پایبندی به کپی رایت نشان خردمندی است.

← انتشار ویدیوها و تصاویر در اینترنت و حقوق مردم.

← اینترنت عاقبت به تسخیر شیطان در خواهد آمد.

← ...

◄ بخش هنر و هنرمند :

← هنر چیست و هنرمند کیست؟

← کسی را می‌توان هنرمند دانست که فرزانه نیز باشد.

← یک هنرمند واقعی مردم را سرگرم نمی‌کند.

← حکایت زهر و شکر چیست؟

← ...

◄ بخش هرمنوتیک واژگان :

← چگونگی پیدایش اعداد 1 تا 10

← ریشه و معنی واژه آب و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه آتش و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه ارژنگ و مشتقات آن.

← در زبان بشر، آش به معنای زندگی است.

← ریشه و معنی واژه قلندر و وضعیت قلندران.

← ریشه و معنی واژه هخامنشی و مشتقات آن.

← ریشه نامهای گلابی، گوجه فرنگی، سیب زمینی.

← ریشه و معنی واژه‌ کشور.

← ریشه و معنی واژه‌ ترس، بیم، هراس، باک و پروا.

← ...

◄ بخش فارسی نویسی در وب :

← نوشتن صفحات وب با فونت دلخواه.

← تفاوت آدرس نسبی و آدرس مطلق در وب.

← چرا فونت تاهوما برای نوشتن صفحات وب مناسب تر است؟

← معایب و اشکالات فونت تاهوما.

← دانلود فونت تاهوما.

← خط و ارتباط آن با عقلانیت.

← چهل سالگی و مشکل پیر چشمی [در ارتباط با سایز فونت].

← دانلود فونت فارسی مخصوص کورل.

← فونتهای نوع serif و sans-serif چه تفاوتی دارند؟

← Web Safe Fonts یا فونت های امن در وب کدامند؟

◄ دیدگاه های بازدید کنندگان :

← فرق بین لهجه و زبان چیست؟

← بهتر نیست هر قومی به زبان محلی خودش درس بخواند؟

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه یکم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه دوم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه سوم.

← زبان کوردی با زبان فارسی چه نسبتی دارد؟

← معانی واژه های رایگان و راهگان.

← واژگان با پسوند مان، مثل یادمان، سازمان، به چه معنی هستند؟

← شما دارید وقت خودتان و دیگران را تلف می‌کنید.

← شما مزدوری هستید که قصد ترمیم چهره مذهب را دارید.

← ...

← ...