Last Update: 25 March, 2012
هرمنوتیک واژگان

چگونگی پیدایش عدد هفت [7]

ΝΗ

 ^ ردیابی تاریخی واژ‌گان و چگونگی تغییرات آوایی، معنوی، تعبیری و عاریتی آنان.
щ ^ ابداع، تالیف و تدوین: عامر هاشمی ^ © ^ اقتباس بدون ذکـر منبع ممنوع است!

#

■ عدد هفت [7] :

● (هفت) از ریشه (آپت apt) و به معنای [انتها / آخر] است.
● خویشاوندی لفظ (هفت) با همتای لاتین خود (Seven) مشخص نیست.
● (هفت) در زبان بشر نیز به معنای [سقف / انتها / پایان] است و هیچگونه نمادی از وجود رقم و عدد در آن نیست؛ بنابراین، واژه (هفت) یک استعاره است، بویژه آنکه پیش از (هشت) قرار دارد که آن نیز یک استعاره و به معنای آغاز یک دوران جدید یا زندگی تازه است.

عدد هفت

■ دگردیسی عدد هفت از آغاز تا امروز :

● آریایی ها بمنظور نمایش عدد هفت، یک شش [ × ] و یک خط در کنارش کشیدند.
● عدد هفت در لاتین تقریباً بر اصل خود منطبق است اما در خاورمیانه دچار دگرگونی شده است و شکل فعلی آن مطابق با فرم اولیه نیست.

Ρ انیمیشن روبرو، دگردیسی عدد هفت را در اروپا و خاورمیانه نشان می‌دهد:

انیمیشن عدد هفت

■ توضیح بیشتر در مورد عدد 7 :

در عدد (هفت) اسرار بسیاری نهفته است که ما دانش لازم برای تعریف آنها نداریم. هرچه که هست انگار مردم دنیا از ابتدا می‌دانستند که کوتاه ترین دوران (= شش روز) است و هفتمین روز، پایان هر دورانٍ شش روزه است. و بیشتر حیرت خواهید کرد اگر بدانید [(8) = (هشت) = (آشت)=(Eight)] به معنای شروع یک زندگی جدید است.
آنچه مسلم است این است که (آپت) یعنی (آخرالزمان) و (آشت) یعنی (شروع یک دوران تازه).

شروع یک زندگی تازه

Π [ توضیح اینکه: طبق تحقیقاتی که در دهه 70 شمسی (دورانی که اینترنت نبود و ما با مکاتبه و هزینه شخصی و زحمت بسیار، و همچنین خطر متهم شدن به جاسوسی، آن تحقیق را انجام دادیم)(آپت و آشت) در زبان تمامی جوامع جهان به همین معنا هستند. مثلاً در زبان سرخپوستان مکزیک، (اوپتا optā) به معنای پایان است.].

● یکی از نکات عجیبی که دانستنش خالی از لطف نیست این است که: در میان تمامی جوامع جهان (از ابتدا) هفته بوده است، و تعداد روزهای آن نیز هفت روز بوده است. و عجیب تر اینکه ایام هفته کاملاً منطبق بر هم بوده است. مثلاً اگر در این سوی جهان سه شنبه بوده، در آنسوی جهان نیز سه شنبه بوده است (بی آنکه آن جوامع، از وجود یکدیگر مطلع بوده باشند).
بسا این نکته برای بسیاری کسان عجیب نباشد لکن برای امثال بنده بسیار عجیب است زیرا نتایجی از آن حاصل می‌شود که بسیاری نظریات دیگر را رد می‌کند و یا آنها را زیر سؤال می‌برد.

Π این ممکن است که در نقطه‌ای از جهان، جمعه تعطیل بوده باشد و در نقطه‌ای دیگر شنبه، اما ایام هفته (از ابتدا) بر یکدیگر منطبق بوده‌اند. یعنی مثلاً (دوشنبه) در تمامی جوامع جهان (دوشنبه) بوده و اینطور نبوده که در جامعه‌ای در یکسوی دنیا، روزی پنجشنبه باشد و در جامعه دیگری در سوی دیگر دنیا یکشنبه. و این به آن معناست که انتخاب عدد ایام هفته، اختیاری نبوده است.

Π در ایرانیک، تمامی روزهای هفته [(شنبه = یک روز خوب)] نام دارند و بمنظور تفکیک آنها، (یک / دو / سه ...) را پیش از آنها می‌گذارند. و (جمعه) تا شش هزار سال پیش (آذینه)(= آذین دی) بود که (روز تعطیل و زینت و تزیین خویش بود). و از شش هزار سال پیش تا ظهور اسلام (آدینه)(آدین دی) بود که آن نیز (روز تعطیل و روز دین و زینت و تزیین خویش بود). و از ظهور اسلام به بعد (آدینه) تبدیل به (جمعه) شد که این نیز همچنان (روز تعطیل و روز دین و زینت و تزیین خویش است).
▼ درباره ایام هفته در ایرانیک بیشتر بخوانید Ў

☻ سایر مطالب این بخش :

1 ـ چگونگی پیدایش عدد یک از آغاز تا امروز.

2 ـ چگونگی پیدایش عدد دو از آغاز تا امروز.

3 ـ چگونگی پیدایش عدد سه از آغاز تا امروز.

4 ـ چگونگی پیدایش عدد چهار از آغاز تا امروز.

5 ـ چگونگی پیدایش عدد پنج از آغاز تا امروز.

6 ـ چگونگی پیدایش عدد شش از آغاز تا امروز.

7 ـ چگونگی پیدایش عدد هفت از آغاز تا امروز.

8 ـ چگونگی پیدایش عدد هشت از آغاز تا امروز.

9 ـ چگونگی پیدایش عدد نه (9) از آغاز تا امروز.

10 ـ چگونگی پیدایش عدد ده و سپس صفر از آغاز.

11 ـ ریشه و معنی واژه آب ـ مشتقات آب.

12 ـ ریشه و معنی آتش ـ مشتقات آتش.

13 ـ خوسور / خسرو / کسری / قیصر / تزار / سزار / سزارین.

14 ـ ریشه و معنی کلمه ارژنگ ـ مشتقات ارژنگ.

15 ـ در زبان بشر، آش به معنای زندگی است.

16 ـ ریشه و معنی واژه قلندر.

17 ـ ریشه و معنی کلمه هخامنشی ـ مشتقات هخامنش.

18 ـ ریشه نامهای گلابی، گوجه فرنگی، سیب زمینی.

19 ـ ریشه و معنی واژه‌ کشور.

20 ـ ریشه و معنی واژه‌ ترس، بیم و هراس.

21 ـ چگونگی و فلسفه عدد بیست.

22 ـ ریشه و معنی واژه‌ گستاخ.

23 ـ ریشه و معنی واژه‌ روسپی.

24 ـ ریشه و معنای واژه نخجیر.

25 ـ ریشه و معنی مغناطیس و مکانیک.

26 ـ ریشه و معنی واژه معرب لجن.

27 ـ ...

28 ـ ...

29 ـ ریشه و معنای نام گنجشک.

30 ـ ریشه واژه (آبتین) و معنای آن.

31 ـ چگونگی و فلسفه عدد سی.

40 ـ چگونگی و فلسفه عدد چهل.

70 ـ چگونگی و فلسفه عدد هفتاد.

71 ـ ...

Π ^ دیدگاه ها

دیدگاهی درباره موضوع این صفحه ارسال نشده است

Π ^ ارسال دیدگاه

Њ سایر مطالب :

◄ حرف اول و آخر :

← اگر قانون جنگل پسندیده نیست، پس باید آدم باشیم.

← درستکاری از لوازم خوشبختی بشر است.

← همه خروسهای جهان، مانند یکدیگر بانگ می‌کنند.

← قومی که بشر است، طبعاً واجد حقوق بشر است.

← ...

◄ بخش گفت و شنود :

← آندرلاین را چطور بنویسم؟

← آیا زبان کوردی لهجه‌ای از فارسی است؟

← معنای واژه قناد چیست؟

← چینود پل چیست و به چه معنا است؟

← سكس به جه معنا است و ریشه آن از کجاست؟

← خورگو در لغت فارسي به معني چیست؟

← چند یعنی چه، و پسوند اند به چه معنا است؟

← معنی واژه ارتش چیست و آیا ارتش درست است یا آرتش؟

← معنای نام برنطین چیست؟

← نکوهش یعنی چه و مفهوم نکوهش کردن چیست؟

← ...

◄ بخش تاریخ و زبان (کتابخانه) :

← مطالعه کتاب (برگی از تاریخ جنوب ایران).

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان آذری.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان بلوچی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان کوردی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان لارستان.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان هرمزگان.

← ...

◄ بخش گفتارهای پراکنده :

← هزار راه نرفته.

← اندرزهای پیشینیان.

← سرما خوردگی، رزمایش بدن است.

← شباهت تلویزیونهای ماهواره‌ای با مگس.

← کار ما چیزی جز آب در هاون کوفتن نیست.

← هلاکوخان مغول چگونه بنی عباس را ساقط کرد؟

← دستور زبان بشر.

← چگونگی پیدایش عدد نویسی در میان آریایی ها.

← نقدی بر داستان موش و گربه عبید زاکانی.

← ...

◄ بخش حجاب :

← مفهوم حجاب و زیرساخت آن.

← نگاهی به فلسفه جبر و اختیار.

← بشر موجودی اجتماعی است.

← ادامه مبحث جبر و اختیار.

← تعریف حجاب نه از دیدگاه دین.

← دیکتاتوری با لبخند و خوشباش.

← حجاب یک موضوع اجتماعی است.

← معنا و مفهوم کلمه حجاب.

← هنجار و ناهنجار یعنی چه؟

← مردان قطبی و مردان غیر قطبی.

← ...

◄ بخش کپی رایت و کپی لفت :

← کپی رایت و کپی لفت و قوانین حق تکثیر.

← پایبندی به کپی رایت نشان خردمندی است.

← انتشار ویدیوها و تصاویر در اینترنت و حقوق مردم.

← اینترنت عاقبت به تسخیر شیطان در خواهد آمد.

← ...

◄ بخش هنر و هنرمند :

← هنر چیست و هنرمند کیست؟

← کسی را می‌توان هنرمند دانست که فرزانه نیز باشد.

← یک هنرمند واقعی مردم را سرگرم نمی‌کند.

← حکایت زهر و شکر چیست؟

← ...

◄ بخش هرمنوتیک واژگان :

← چگونگی پیدایش اعداد 1 تا 10

← ریشه و معنی واژه آب و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه آتش و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه ارژنگ و مشتقات آن.

← در زبان بشر، آش به معنای زندگی است.

← ریشه و معنی واژه قلندر و وضعیت قلندران.

← ریشه و معنی واژه هخامنشی و مشتقات آن.

← ریشه نامهای گلابی، گوجه فرنگی، سیب زمینی.

← ریشه و معنی واژه‌ کشور.

← ریشه و معنی واژه‌ ترس، بیم، هراس، باک و پروا.

← ...

◄ بخش فارسی نویسی در وب :

← نوشتن صفحات وب با فونت دلخواه.

← تفاوت آدرس نسبی و آدرس مطلق در وب.

← چرا فونت تاهوما برای نوشتن صفحات وب مناسب تر است؟

← معایب و اشکالات فونت تاهوما.

← دانلود فونت تاهوما.

← خط و ارتباط آن با عقلانیت.

← چهل سالگی و مشکل پیر چشمی [در ارتباط با سایز فونت].

← دانلود فونت فارسی مخصوص کورل.

← فونتهای نوع serif و sans-serif چه تفاوتی دارند؟

← Web Safe Fonts یا فونت های امن در وب کدامند؟

◄ دیدگاه های بازدید کنندگان :

← فرق بین لهجه و زبان چیست؟

← بهتر نیست هر قومی به زبان محلی خودش درس بخواند؟

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه یکم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه دوم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه سوم.

← زبان کوردی با زبان فارسی چه نسبتی دارد؟

← معانی واژه های رایگان و راهگان.

← واژگان با پسوند مان، مثل یادمان، سازمان، به چه معنی هستند؟

← شما دارید وقت خودتان و دیگران را تلف می‌کنید.

← شما مزدوری هستید که قصد ترمیم چهره مذهب را دارید.

← ...

← ...