Last Update: 25 March, 2012
هرمنوتیک واژگان

چگونگی پیدایش عدد شش [6]

ΝΖ

 ^ ردیابی تاریخی واژ‌گان و چگونگی تغییرات آوایی، معنوی، تعبیری و عاریتی آنان.
щ ^ ابداع، تالیف و تدوین: عامر هاشمی ^ © ^ اقتباس بدون ذکـر منبع ممنوع است!

#

■ عدد شش [6] :

● (شش šeš) در آغاز (سیخ سیخ six.six) بوده است.
● (سیخ سیخ) نام آغازین بلورهای طبیعی شش وجهی است.
● (سیخ سیخ) تدریجاً (در طول هزاران سال) تبدیل شد به (سیخس sixs).
● در ایران، (سیخس)(بسبب 6 وجهی بودن) به عدد 6 و همچنین (شیشه) تبدیل شد.
● در غرب، (سیخس) به عدد Six و همچنین Sex (یعنی آلت تولید مثل) مبدل گردید.

عدد شش

■ دگردیسی عدد شش از آغاز تا امروز :

● آریایی ها بمنظور نمایش عدد شش، یک ضربدر [ × ] کشیدند.
● واضح است که علامت [ × ] سرآغاز عدد 6 نبوده و بعدها ابداع شده است.
● عدد شش [(و همینطور عدد پنج)] بشدت دچار دگرگونی شده‌اند و شکل فعلی آنها در هیچ یک از زبانهای آریایی (خواه غربی یا شرقی) مطابق با فرم اولیه نیست.
Ρ انیمیشن روبرو، دگردیسی عدد شش را در اروپا و خاورمیانه نشان می‌دهد:

انیمیشن عدد شش

■ توضیح بیشتر :

در طبیعت، کریستال های سیلیسیم بسیار بوده و هنوز نیز هست. این کریستال ها اغلب به شکل میله های شش وجهی هستند و غالباً در کنار هم قرار دارند. // آرین ها این کریستال ها را (سیخ سیخ) نامیدند چرا که واقعاً این بلورها بشکل سیخ سیخ در کنار هم قرار داشتند. / آنان نام عدد 6 را از آن بلورهای شش وجهی گرفتند و به 6 گفتند (سیخ سیخ).

معدن کریستال

قرنها گذشت تا تلفظ کلمه (سیخ سیخ) به (سیخس sixs) مختصر شد؛ و هزاران سال بعد، در میان ساکنان اروپا، (سیخس) به Six تبدیل شد و در میان ایرانیان (سیخس) تبدیل شد به (شیش). و اعراب نیز (پیش از آنکه سیخس تبدیل به شیش گردد) به پیروی از آریایی ها، (سیخس) را در لفظ خودشان گفتند (سادس).

Π واضح است که اعراب در تلفظ برخی کلمات (که حروفش را هم در زبان عربی دارند) مشکل دارند، مثلاً نام شهر (کنستاتین)(ترکیه) را با وجود آنکه تمامی حروف آن در عربیک هست، (قسطنطنیه) تلفظ می‌کنند و (قسطنطنیه) می‌نویسند. و جالب تر اینکه ما ایرانیان نیز انگار ناچاریم از اعراب پیروی کنیم!!... گویا آیه‌ای از آسمان نازل شده است که ما (در خواندن و نوشتن) حتماً پیرو اعراب باشیم و (کنستاتینیه) را بنویسیم (قسطنطنیه) و گرنه جزو نادانان بشمار خواهیم رفت!... یعنی اگر امروزه (گوگل) را به پیروی از اعراب (جوجل) نمی‌خوانیم، باید کلاهمان را بیندازیم آسمان هفتم، لکن هرچه عطف به ماسبق باشد (هرچند که معربِ ایرانیک باشد و هرچند که غلط شده باشد) باید آن را دقیقاً مثل اعراب بنویسیم، مثلاً (خورتوم) را باید بنویسیم (خرطوم) وگرنه مردود می‌شویم و اخراجمان می‌کنند!...

از واژه (سیخس) واژگان بسیاری مشتق شدند، مثل همین (سیلیس).اما مشهورترین آنها، یکی (شیشه) در ایرانیک و دیگری Sex در لاتین است. / در لاتین امروزه جنسیت را بطور کلی Sex می‌نامند لکن روشن است که این نام فقط برای آلت جنس نرینه با مسماست و برای آلت جنس مادینه مطلقاً بی مسماست.

☻ سایر مطالب این بخش :

1 ـ چگونگی پیدایش عدد یک از آغاز تا امروز.

2 ـ چگونگی پیدایش عدد دو از آغاز تا امروز.

3 ـ چگونگی پیدایش عدد سه از آغاز تا امروز.

4 ـ چگونگی پیدایش عدد چهار از آغاز تا امروز.

5 ـ چگونگی پیدایش عدد پنج از آغاز تا امروز.

6 ـ چگونگی پیدایش عدد شش از آغاز تا امروز.

7 ـ چگونگی پیدایش عدد هفت از آغاز تا امروز.

8 ـ چگونگی پیدایش عدد هشت از آغاز تا امروز.

9 ـ چگونگی پیدایش عدد نه (9) از آغاز تا امروز.

10 ـ چگونگی پیدایش عدد ده و سپس صفر از آغاز.

11 ـ ریشه و معنی واژه آب ـ مشتقات آب.

12 ـ ریشه و معنی آتش ـ مشتقات آتش.

13 ـ خوسور / خسرو / کسری / قیصر / تزار / سزار / سزارین.

14 ـ ریشه و معنی کلمه ارژنگ ـ مشتقات ارژنگ.

15 ـ در زبان بشر، آش به معنای زندگی است.

16 ـ ریشه و معنی واژه قلندر.

17 ـ ریشه و معنی کلمه هخامنشی ـ مشتقات هخامنش.

18 ـ ریشه نامهای گلابی، گوجه فرنگی، سیب زمینی.

19 ـ ریشه و معنی واژه‌ کشور.

20 ـ ریشه و معنی واژه‌ ترس، بیم و هراس.

21 ـ چگونگی و فلسفه عدد بیست.

22 ـ ریشه و معنی واژه‌ گستاخ.

23 ـ ریشه و معنی واژه‌ روسپی.

24 ـ ریشه و معنای واژه نخجیر.

25 ـ ریشه و معنی مغناطیس و مکانیک.

26 ـ ریشه و معنی واژه معرب لجن.

27 ـ ...

28 ـ ...

29 ـ ریشه و معنای نام گنجشک.

30 ـ ریشه واژه (آبتین) و معنای آن.

31 ـ چگونگی و فلسفه عدد سی.

40 ـ چگونگی و فلسفه عدد چهل.

70 ـ چگونگی و فلسفه عدد هفتاد.

71 ـ ...

Π ^ دیدگاه ها

دیدگاهی درباره موضوع این صفحه ارسال نشده است

Π ^ ارسال دیدگاه

Њ سایر مطالب :

◄ حرف اول و آخر :

← اگر قانون جنگل پسندیده نیست، پس باید آدم باشیم.

← درستکاری از لوازم خوشبختی بشر است.

← همه خروسهای جهان، مانند یکدیگر بانگ می‌کنند.

← قومی که بشر است، طبعاً واجد حقوق بشر است.

← ...

◄ بخش گفت و شنود :

← آندرلاین را چطور بنویسم؟

← آیا زبان کوردی لهجه‌ای از فارسی است؟

← معنای واژه قناد چیست؟

← چینود پل چیست و به چه معنا است؟

← سكس به جه معنا است و ریشه آن از کجاست؟

← خورگو در لغت فارسي به معني چیست؟

← چند یعنی چه، و پسوند اند به چه معنا است؟

← معنی واژه ارتش چیست و آیا ارتش درست است یا آرتش؟

← معنای نام برنطین چیست؟

← نکوهش یعنی چه و مفهوم نکوهش کردن چیست؟

← ...

◄ بخش تاریخ و زبان (کتابخانه) :

← مطالعه کتاب (برگی از تاریخ جنوب ایران).

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان آذری.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان بلوچی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان کوردی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان لارستان.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان هرمزگان.

← ...

◄ بخش گفتارهای پراکنده :

← هزار راه نرفته.

← اندرزهای پیشینیان.

← سرما خوردگی، رزمایش بدن است.

← شباهت تلویزیونهای ماهواره‌ای با مگس.

← کار ما چیزی جز آب در هاون کوفتن نیست.

← هلاکوخان مغول چگونه بنی عباس را ساقط کرد؟

← دستور زبان بشر.

← چگونگی پیدایش عدد نویسی در میان آریایی ها.

← نقدی بر داستان موش و گربه عبید زاکانی.

← ...

◄ بخش حجاب :

← مفهوم حجاب و زیرساخت آن.

← نگاهی به فلسفه جبر و اختیار.

← بشر موجودی اجتماعی است.

← ادامه مبحث جبر و اختیار.

← تعریف حجاب نه از دیدگاه دین.

← دیکتاتوری با لبخند و خوشباش.

← حجاب یک موضوع اجتماعی است.

← معنا و مفهوم کلمه حجاب.

← هنجار و ناهنجار یعنی چه؟

← مردان قطبی و مردان غیر قطبی.

← ...

◄ بخش کپی رایت و کپی لفت :

← کپی رایت و کپی لفت و قوانین حق تکثیر.

← پایبندی به کپی رایت نشان خردمندی است.

← انتشار ویدیوها و تصاویر در اینترنت و حقوق مردم.

← اینترنت عاقبت به تسخیر شیطان در خواهد آمد.

← ...

◄ بخش هنر و هنرمند :

← هنر چیست و هنرمند کیست؟

← کسی را می‌توان هنرمند دانست که فرزانه نیز باشد.

← یک هنرمند واقعی مردم را سرگرم نمی‌کند.

← حکایت زهر و شکر چیست؟

← ...

◄ بخش هرمنوتیک واژگان :

← چگونگی پیدایش اعداد 1 تا 10

← ریشه و معنی واژه آب و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه آتش و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه ارژنگ و مشتقات آن.

← در زبان بشر، آش به معنای زندگی است.

← ریشه و معنی واژه قلندر و وضعیت قلندران.

← ریشه و معنی واژه هخامنشی و مشتقات آن.

← ریشه نامهای گلابی، گوجه فرنگی، سیب زمینی.

← ریشه و معنی واژه‌ کشور.

← ریشه و معنی واژه‌ ترس، بیم، هراس، باک و پروا.

← ...

◄ بخش فارسی نویسی در وب :

← نوشتن صفحات وب با فونت دلخواه.

← تفاوت آدرس نسبی و آدرس مطلق در وب.

← چرا فونت تاهوما برای نوشتن صفحات وب مناسب تر است؟

← معایب و اشکالات فونت تاهوما.

← دانلود فونت تاهوما.

← خط و ارتباط آن با عقلانیت.

← چهل سالگی و مشکل پیر چشمی [در ارتباط با سایز فونت].

← دانلود فونت فارسی مخصوص کورل.

← فونتهای نوع serif و sans-serif چه تفاوتی دارند؟

← Web Safe Fonts یا فونت های امن در وب کدامند؟

◄ دیدگاه های بازدید کنندگان :

← فرق بین لهجه و زبان چیست؟

← بهتر نیست هر قومی به زبان محلی خودش درس بخواند؟

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه یکم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه دوم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه سوم.

← زبان کوردی با زبان فارسی چه نسبتی دارد؟

← معانی واژه های رایگان و راهگان.

← واژگان با پسوند مان، مثل یادمان، سازمان، به چه معنی هستند؟

← شما دارید وقت خودتان و دیگران را تلف می‌کنید.

← شما مزدوری هستید که قصد ترمیم چهره مذهب را دارید.

← ...

← ...