معنا و مفهوم واژه توهین

Π توهین در لغت به چه معنی است؟

توهین در لغت از فامیل (وَهن) و بمعنای (غیر واقعی) است. (توهین) بمعنای (ناسزا و دشنام) نیست بلکه وقتی امری یا صفتی را که واقعیت نداشته باشد به کسی یا چیزی نسبت دهند، در واقع به آن شخص یا آن چیز توهین وارد کرده‌اند. بطور مثال، اگر کسی که دزدی نکرده باشد را (دزد) بنامیم، به او توهین کرده‌ایم؛ و همینطور بر عکس، اگر کسی که دزدی کرده باشد را (درستکار) بنامیم، باز هم به او توهین کرده‌ایم زیرا او را به صفتی توصیف کرده‌ایم که واقعیت ندارد.

غیر واقعی

در قرآن، معنای کلمهٌ (موهِن) به بهترین وجه بیان شده است:

مَثَلُ الّذِينَ اتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتّخَذَتْ بَيْتًا؛ وَإِنّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ؛ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ^^ آیه 41 از سورهٌ عنکبوت. ^^ ترجمه:

مَثَلٍ كسانی كه گرفتند اولیائی از غیر خدا، مانند مَثَلٍ عنكبوت است كه گرفت خانه‌ای؛ و غیر واقعی ترین خانه‌ها، خانهٌ عنکبوت است؛ اگرچه این را می‌دانستند.

Π توضیح اینکه: خانهٌ عنکبوت در واقع خانه نیست بلکه تارهایی است که از خودش می‌تراود، و در آن تارها زندگی می‌کند و بوسیله آن تارها شکار می‌کند، و در نهایت هم همان تارها را می‌خورَد. این مثال، دارد می‌گوید که باورها و عقاید مُشرکین، بر اساس واقعیت نیستند بلکه ساخته و پرداختهٌ ذهن خودشان هستند. / این مثال دارد حقیقتی را بیان می‌کند وگرنه خانه‌هایی سست تر خانهٌ عنکبوت نیز هست.

Π موضوع (توهین) را به این مقوله افزودیم زیرا تا حدی به آن مربوط است. خواستیم که از ابهامات احتمالی پیشگیری کنیم، چرا که از نظر تاریخی همیشه در فهم این معنا، بر خطا بوده‌ایم.

free hit counters