مخاطبان فراخوان حجاب، چه کسانی هستند؟

Π مخاطبان این گفتار کیستند؟

● مخاطبان این گفتار، انسانهای سالم هستند. و منظور ما از (سالم بودن) این است که از نظر روحی و جسمی، در حدی متعارف باشند؛ یعنی در حدی باشند که بتوان آنان را بعنوان (بشر) پذیرفت.
● توضیح اینکه منظور از (سالم بودن) (صالح) بودن نیست.

● معیار این (سلامت) را ما تعیین نمی‌کنیم زیرا ما نیز فردی از افراد معمولی جامعه هستیم و امتیازی بر دیگران نداریم. بطور کلی، هیچکس، خودش (به شخصه) نمی‌تواند مدعی سلامت باشد زیرا ممکن است به انواع عادات ناپسند یا بیماریهای روانی مبتلا باشد و نداند.
پس تنها نهادی که می‌تواند سلامت افراد را تایید کند، جامعه است؛ و اگرچه جامعه نیز ممکن است در موقعیتی نباشد که صلاحیت تعیین سلامت افراد را دارا باشد، ولی چون در این باب، هیچ نهادی شایسته تر از جامعه در دسترس نیست، آن را بعنوان یک نهاد تعیین کننده به رسمیت می‌پذیریم.

● کسانی که دگرباش، فمنیست یا همجنس گرا هستند؛ کسانی که به شکلی مشکلات جنسی دارند مخاطبان این گفتار نیستند. ما ضمن احترام به چنین افرادی، آنان را مخاطب این بحث نمی‌دانیم.

● اینکه ما افراد مذکور را مخاطب نمی‌شماریم، ربطی به دین و مذهب ندارد بلکه متکی بر حکمت و طبیعت است. آنان احساساتی متفاوت دارند و شرایط لازم برای مشارکت در چنین مباحثی را ندارند.

● توجه شود که (در همهٌ موارد)، منظور ما از (ما) [من] است و هرجا که منظور از (ما)، مردم باشند، خواهیم نوشت [ما مردم]. البته گاهی لازم می‌شود که حتماً بنویسیم (من)، اما ـ راستش ـ نمی‌توانیم زیرا این را بی ادبی به مخاطب می‌دانیم.

free hit counters