حجاب یک مسئله شخصی نیست

Π حجاب ابداً یک موضوع شخصی نیست :

حجاب ابداً یک موضوع شخصی نیست. و اینطور نیست که هرکس هرجور دلش خواست لباس بپوشد.
البته منظور این نیست که همگان متحد الشکل بپوشند یا از رنگ خاصی استفاده کنند، بلکه فقط نباید ظاهری تحریک آمیز و لوند داشته باشند ! / تصور اینکه این موضوع به نوع حکومت ربط دارد اشتباه است ! / این جامعه است که باید چنین امری را بپذیرد که نمی‌پذیرد... ... حتی همان قبائل وحشی که زن و مردشان لخت هستند نیز لوندی را نمی‌پذیرند، یعنی نمی‌توانند بپذیرند، یعنی اگر دلشان بخواهد نیز نمی‌توانند بپذیرند، چرا که می‌خواهند زندگی کنند نه خوشگذرانی موقتی!

در مورد (یکسان سازی) ما معتقدیم (تا جاییکه به حقوق عامه تجاوز نشود) باید به مردم اجازه داد تا ذات خودشان را نشان دهند و اینطور نباشد که گرگ مجبور باشد به لباس میش درآید. / اینکه گرک ناچار باشد به لباس میش درآید برای جامعه بسیار خطرناک است زیرا مردم نمی‌توانند گرگ و میش را از یکدیگر تمیز دهند و طبعاً فریب می‌خورند. / مثلاً اگر نجیب ها مانتو بپوشند و نانجیب ها نیز مانتو بپوشند، چگونه میتوان دانست که کدام نجیب است و کدام نانجیب؟
اسلام (و سایر ادیان الهی) نیز برای ادغام کردن نیک و بد نیامده‌اند بلکه برای تفکیک آنها آمده‌اند، و معنای کلمهٌ قرآن هم جدا سازی نیک و بد است نه (یکسان سازی) نیک و بد!

لباس

حجاب یک موضوع شخصی نیست و اگر واقعاً موضوعی شخصی می‌بود نباید بین لباس خصوصی و لباس عمومی فرقی نهاده می‌شد. و مردم با همان پوششی که در منزل داشتند بیرون می‌آمدند! ^ حال آنکه چنین نیست و این ظاهر امر است که مردم فلان لباس را بخاطر خودشان و (بنام لباس دلخواه و مورد پسند خود) انتخاب می‌کنند لکن در حقیقت برای دیگران انتخاب می‌کنند... برای این انتخاب می‌کنند که در انظار با همان لباس دیده شوند، وگرنه همان لباسٍ خانه را بیرون نیز می‌پوشیدند و ابداً به آنچه پوشیده‌اند اهمیت نمی‌دادند. پس پوشش و لباس، یک موضوع شخصی نیست.

اصولاً نوع لباس چندان مطرح نیست بلکه حجاب مطرح است. / بدون رودربایستی باید گفت: فریاد جامعه به این سبب بلند است که برخی زنان با هفت قلم آرایش و لباسی چسبان (مانند فاحشه ها) از خانه بیرون می‌آیند و به زبان بی زبانی فریاد می‌زنند که «بیا منو بکن»! ^ آنوقت خود را با زنان روس و انگلیس مقایسه می‌کنند و چنین استدلال می‌کنند که آنان نیز بی حجابند. حال آنکه آنان بی حجاب نیستند، یعنی زنان روس و انگلیس اگرچه ممکن است پوشش آنچنانی نداشته باشند لکن حجاب را دارند و ظاهرشان فریاد نمی‌زند که «بیایید مرا بکنید»! ... ... البته اگر قصدی عمد در کار است و هدف از این اداها اشاعه فساد و فروپاشی خانواده هاست، این امری جداست ! وگرنه تمامی بشریت ملزم به مراعات حجابند، خواه مسلمان باشند یا مسیحی و یا بی دین.

پوشش و لباس، ابداً یک موضوع شخصی نیست. و زن و مرد برای جنگ با یکدیگر نیامده‌اند بلکه برای تکمیل یکدیگر آمده‌اند و طبعاً به یکدیگر محتاج. پس باید حقوق همدیگر را مراعات کنند!

free hit counters