Last Update: 19 February, 2017
حجاب

بشر موجودی اجتماعی است

ΝΓ

■ جبر و اختیار چه ربطی به حجاب دارد؟

دستفروشی تنباکو و بند تنبان را با هم می فروخت، [(این داستان مربوط به دورانی است که هنوز کش اختراع نشده بود و مردم از بند تنبان استفاده می کردند)]. پرسیدند: تنباکو چه ربطی با بند تنبان دارد؟ گفت : این تنباکوها تند است و آدم را جوری به سرفه می اندازد که بند تنبانش پاره می شود، این است که آنها را با هم می فروشم.

چه بسا تا اینجا به رابطه میان مسئله حجاب و موضوع (جبر و اختیار) پی برده باشید، اما اگر هم پی نبرده اید نگران نباشید زیرا از این پس ارتباط بین آنها روشن تر خواهد شد.

قلیان

■ انسان، حیوانی ناطق است :

از بحث دور می‌شویم اگر پیرامون انفاس و چگونگی ناطق بودن انسان و اینکه (نطق) چیست گفتگو کنیم. وانگهی ناطق بودن انسان آنقدرها با مسئله حجاب ارتباط ندارد تا ناچار از گشودن آن باشیم. اما برای بیان لزوم رعایت حجاب، باید پذیرفت که انسان در وحله اول حیوان است (ولی حیوانی که صاحب نطق و تفکر نیز هست،) بنابراین، مانند سایر حیوانات به آب و علف، امنیت، آرامش و خیلی چیزهای دیگر نیاز دارد ... از جمله جفتگیری. و چون صاحب اندیشه و تفکر است، محتاج به حجاب نیز هست.

تفاوت انسان با سایر حیوانات در این است که حیوانات، جز بمنظور تولید مثل جفتگیری نمی‌کنند و جفتگیری شان نیز فصل معینی دارد، اما جفتگیری در انسان (پس از رسیدن به مرحله بلوغ) تقریباً همیشگی است.
علت همیشگی بودنٍ این جفتگیری آن است که انسان مثل [مثلاً] آهو نیست که بچه‌اش محتاج به پدر نباشد و یکساله بالغ و مستقل گردد. انسان بیش از بیست سال زمان می‌خواهد تا کودکانش بالغ و کامل شوند، و آن کودکان در این سالها (از نظر خوراک، پوشاک، حمایت و غیره) به پدر و مادر وابسته‌اند، پس طنابی لازم است که پدر و مادر را به یکدگر ببندد و آنان را به همدیگر محتاج گردانَد تا از جدایی آنان (در طول این مدت مدید) پیشگیری نماید، و آن طناب، مودّت بعلاوهٌ نیاز به همخوابگی‌ست.

Π یادآوری :

آنچه از ابتدا موجب تعجب بود این بود که می‌شنیدیم و می‌دیدیم رادیو و تلویزیون دارد بطور یکجانبه و فقط بنفع کودکان تبلیغ می‌کند ولی به کودکان رعایت حرمت پدر و مادر را هیچ تذکر نمی‌دهد، [علت فرزند سالاری نیز همین است.]، حال آنکه اسلام و قرآن جز یکی دو مورد، سفارشٍ فرزند را نکرده است، زیرا او نیک می‌داند که انسان (بطور طبیعی و غریزی) فرزندش را دوست می‌دارد و تمامی خوبی های دنیا را برای او می‌خواهد. برعکس، هرجا گفته است خدا را بپرستید، بلافاصله گفته است به پدر و مادرتان نیکی کنید. زیرا او نیک می‌داند که بشر پیش از آنکه انسان باشد حیوان است و پس از بلوغ احساس کمال می‌کند و پدر و مادر را هیچ (و حتی گاهی مزاحم) می‌پندارد و در حق آنان جفا روا می‌دارد... ... تا اینکه بالاخره آنان را به خانهٌ سالمندان روانه می‌سازد! و هیچ تصور نمی‌کند که روزی نیز نوبت به خودش می‌رسد... ... در این میان، پدران بیش از مادران آسیب می‌بینند زیرا پدر در ذهن بشر تصویری دوست داشتنی ندارد، بویژه اگر قطبی نیز باشد!

هنوز زود است تا نتیجه بگیریم که حتی پیشگیریٍ طبیعت از جدایی پدر و مادر نیز بخاطر حفاظت و سرپرستی از کودک و بمنظور (بقاء نسل) است. اما تا اینجا دانستیم که کار و تحصیل برای تشکیل خانواده است، و تشکیل خانواده برای جفتگیری، و جفتگیری برای تولید مثل. / اما کودکان هنوز از (آب و گل) رد نشده‌اند. بعید نیست که (تولید مثل) عملاً به پایان رسیده باشد لکن فرزندان (دست کم تا 20 سال) به مراقبت و سرپرستی نیاز دارند. آنان پس از مستقل شدن نیز به پدر و مادر نیاز دارند اما نیازشان متفاوت خواهد بود... ... ناچاریم بسیاری مسائل را از نو مرور کنیم ... ... عرض کردیم که [مثلاً] تولید مثل به پایان رسیده و کودکان به سن شش ـ هفت سالگی رسیده‌اند. حال آن انگیزهٌ زاد و ولد در کار نیست پس چه چیزی باید پدر و مادر را کنار همدیگر نگهدارد تا فرزندانشان را سرپرستی کنند؟... این را نیز گفتیم که آنچه والدین را به یکدیگر اتصال می‌دهد، (مودت و نیاز به همخوابگی) است.
← بسیار خوب ـ حالا چه چیزی این مودت و اشتیاق را در زن و مرد کنترل می‌کند؟
ــ^ اعتماد.
← اعتماد از چه چیزی پدید می‌آید؟
ــ^ از رفتارهای غیر مشکوک.
← رفتارهای غیر مشکوک یعنی چی؟ به چه چیزی می‌گویید: رفتار غیر مشکوک؟
ــ^ به رفتاری که مرد را مشکوک نکند، مثل شفافیت در( آمد و شد)، در روابط تلفنی و بالاخره حفظ حجاب.
← منظور از (حفظ حجاب) چیست؟
ــ^ حجاب یعنی لباس مناسب پوشیدن. حجاب یعنی فهل نبودن. حجاب یعنی با پوشش و آرایش، مردان دیگر را تحریک نکردن. حجاب یعنی چشم و دل پاک بودن، ... حجاب به آن معنا نیست که قانونی بپوشند لکن زیر آن دلبری کنند! ... ...

چشم و دل پاک بودن

← منظور این است که فقط زن ها باید این اصول را رعایت کنند؟ مردها لازم نیست رعایت کنند؟
ــ^ طبعاً خصوصیات اخلاقی زن ها با مردها فرق دارد. مثلاً زن در رابطه با شوهر حسادت دارد لکن مرد در مورد زنش غیرت دارد، و این دو خصیصه (گرچه آنقدر بهم شبیه‌اند که غالباً با هم اشتباه گرفته می‌شوند اما) زمین تا آسمان با یکدیگر فرق دارند. (این) حسادت در اغلب موارد، موجب استحکام خانواده و حتی پیشرفت اعضای آن می‌شود، ولی غیرتِ مردانه، موجب فروپاشی خانواده و حتی قتلهای ناموسی می‌گردد. در چنین مواردی، مرد هرقدر زنش را بیشتر دوست داشته باشد، واکنش شدیدتری نشان می‌دهد. / [در اینگونه موارد، (تعدد زوجات) حلال مشکلات و امری قابل توجیه است زیرا (گرچه آن زن و شوهر در این بازی زیان می‌کنند اما) کودکان کمترین آسیب را می‌بینند.] / ... البته همه مردها کاملاً مرد نیستند و غیرت ندارند، لکن (حتماً) حسادت را دارند. در چنین مواردی خطر تنش وجود دارد اما خطر فروپاشی خانواده و نتیجتاً آسیب دیدن کودکان اندک است.

← پس قوانینی که میان زن و مرد تبعیض قائل می‌شوند درست هستند؟
ــ^ هر جامعه‌ای بر مبنای خصوصیات اخلاقی افراد آن جامعه، و مصالح خود، قوانینی در مورد زن و مرد و کانون خانواده وضع می‌کند. و نمی‌توان توقع داشت که قوانین مربوط به خانواده در تمامی جوامع جهان مثل هم باشند زیرا مردمان هیچ جامعه‌ای مانند جامعهٌ دیگر نیستند، چراکه اگر (از نظر اخلاق و شعور) همسان بودند، بی شک قوانین شان نیز همسان بود.
اما در این مقاله، هیچ حرفی از (قانون و حقوق زن مرد) در میان نیست بلکه بحث بر سر حجاب و خصوصیات طبیعی زن و مرد است. / این بحث بر آن مدار می‌چرخد که اصولاً مردانگی مردها، بسته به زن بودنٍ زن هاست و اگر زن ها ـ زن نباشند، مردانگی مردها نیز بی معناست. یعنی مردانگی مردهای هر جامعه، وابسته به چگونگی زن بودنٍ زن های آن جامعه است.

مردانگی مردها

■ بشر موجودی اجتماعی است :

بشر یک موجود اجتماعی است، یعنی مانند (ببر) نیست که تنها زندگی کند بلکه به اجماع و اجتماع زندگی می‌کند. پس باید با سایر افراد آن اجتماع، همزیستیٍ مسالمت آمیز داشته باشد. یعنی کاری نکند که به افراد آن اجتماع آسیب برساند. بنابراین، زندگی اجتماعی تابع قوانینی خواهد بود که ممکن است حتی نانوشته باشند. مثلاً در هیچ قانونی نوشته نشده است که وقتی به نانوایی می‌روید، (بی آنکه حرفی بزنید)، پول بدهید و نانوا بشما نان بدهد. لکن چنین امری بسیار صورت می‌گیرد. یا مثلاً درست نیست که کسی در میان مردم بگوزد و بگوید «کونٍ خودم است و زمینٍ خدا» و مسئله را به این شکل شخصی سازی کند. حتی آروغ زدن نیز در میان جمع امری ناپسند است تا چه رسد به حجاب که می‌تواند به سایر افراد جامعه آسیبی جدی وارد کند.

ما مدعی نیستیم که زن باید حتماً چادر بپوشد و یا با روبنده روی خود را بپوشاند بلکه می‌گوییم بشر در هر جامعه‌ای بسر می‌برد، در درجه اول باید از نظر طبع و ذات، مانند افراد همان جامعه باشد، یعنی خصوصیات اعضای همان جامعه را داشته باشد تا کنش ها و واکنش هایش مثل آنها باشد تا بتواند با آنان همزیستی مسالمت آمیز (ذاتی) داشته باشد نه همزیستی مسالمت آمیز (اجباری).
مثلاً اگر یکی از ساکنان خاورمیانه بخوهد در میان قبایل آمازون زندگی کند، ذاتش ناچارش خواهد کرد که یا بخود آسیب بزند یا به آن قبیله، (یعنی یا باید با خصوصیات خود مبارزه کند، یا با خصوصیات آن قبیله)، زیرا آنان فرهنگشان و به عبارتی طبع و ذاتشان با اهالی خاورمیانه فرق دارد. آنان مردهایشان عورت خود را می‌پوشانند لکن زنهایشان حتی عورت خود را نیز نمی‌پوشانند تا چه رسد به جاهای دیگرشان. لکن فساد جنسی در میانشان تقریباً صفر است. و همچنین برعکس، اگر یکی از افراد آن قبایل را به عربستان ببرند، با تعجب از خود خواهد پرسید که چرا زنهای اینجا توی گونی رفته‌اند؟
روی هم رفته، باید پذیرفت که طبع و ذات، در همزیستی نقشی حیاتی را بازی می‌کنند. / ما باید خود را بشناسیم و اینطور نباشد که با دیدن [مثلاً] انگلیسی ها در تلویزیون، بخواهیم مانند آن ها باشیم، مانند آن ها بگردیم و بخوریم و بپوشیم. / طبع ما با آنان فرق دارد لذا سنت و آداب ما نیز (که بر حسب ذائقه و طبع ما پدید آمده است) با آنان فرق دارد.

ш در نظر داشته باشید که این بحث بر سر پوشش نیست بلکه بر سر حجاب است... بیشتر بخوانید Ў

گفتیم بشر در هر جامعه‌ای بسر می‌برد، باید تابع قوانین عرفی همان جامعه باشد، یعنی به عرف آن جامعه احترام بگذارد، یا در واقع به افکار عمومی آن جماعت احترام بگذارد و به آنان آسیب نرسانَد. یعنی مثلاً اگر می‌خواهد با مسالمت به میان فلان قبیله وحشی در آفریقا برود، باید طبق آداب و سنن آنان رفتار کند اگرچه آداب شان درست و یا مورد پسند و پذیرش وی نباشد.

اما اینطور نیست که آداب و رسوم اجتماعی و همچنین میزان و محدودهٌ حجاب (در یک جامعه)، بنا به زور و اجبار، و بدون دلیل پدید آمده باشند، بلکه شکل گیری تمامی آداب اجتماعی، بر مبنای شیوه رفتاری جامعه و لزوم وجود آنها بنا شده است. مثلاً روبنده در افغانستان نه بخاطر شدت مسلمانی بلکه بخاطر چشم چرانی است. همینطور شدت حجاب در ایران بسیار کمتر از افغانستان است و در تاجیکسان باز هم کمتر. و اینها نه بسبب کوشش زنان بلکه بسبب پاکی آنان است، و ربطی به دین و مذهب نیز ندارد. و از این سخن سه نتیجه بدست می‌آید: یکی اینکه به آداب و رسوم اقوام احترام باید نهاد زیرا پختن حلیم با هر گندمی هیزمی می‌طلبد و همهٌ جوامع یکسان نیستند. دوم آنکه آن آداب خرافه نیستند و اگر خرافه بنمایند بسبب آن است که طی قرون و اعصار با خرافه در آمیخته‌اند لذا خرافه می‌نمایند. سوم آنکه آداب بمنزله قوانین هر جامعه است، پس نباید کاری کرد که آداب پشت آداب پدید آیند و دست و پای جامعه را به زنجیر بیارایند. مثلاً تا یک قرن پیش، میان مالک و مستاجر هیچ اجاره نامه نوشته نمی‌شد، اما چون مستاجران پا را از گلیم خود فراتر نهادند، مالکان ناچار سنت اجاره نامچه را زنده کردند... تا سی سال پیش که (پولٍ پیش) را به اجاره نامه افزودند و آنرا (رهن) و سپس (ودیعه) نامیدند، و بتدریج به میزان آن و همچنین شرایط اجاره نامه افزودند تا به اینجا رسید که می‌بینید. بنا براین باید دانست که از رادیکالیزم چیزی جز رادیکالیزم زاییده نمی‌شود. / بسا بتوان دشمن را شکست، اما ژن و ذات را نمی‌توان شکست، و آنان که می‌پندارند آپدیت شده‌اند باید بدانند طرفِ مقابل نیز آپدیت می‌شود...!

ای شهان کشتیم مــــا خصم برون ^^^ مـــاند خصمی زان بتر در اندرون
کشتن این کار عقل و هوش نیست ^^^ شیر باطن سخرهٌ خرگوش نیست

▼ نگاه کنید به: گنجور › مثنوی معنوی مولوی › دفتر اول › حکایت شیر و نخجیران Ў

Π ^ دیدگاه ها

دیدگاهی درباره موضوع این صفحه ارسال نشده است

Π ^ ارسال دیدگاه

Њ سایر مطالب :

◄ حرف اول و آخر :

← اگر قانون جنگل پسندیده نیست، پس باید آدم باشیم.

← درستکاری از لوازم خوشبختی بشر است.

← همه خروسهای جهان، مانند یکدیگر بانگ می‌کنند.

← قومی که بشر است، طبعاً واجد حقوق بشر است.

← ...

◄ بخش گفت و شنود :

← آندرلاین را چطور بنویسم؟

← آیا زبان کوردی لهجه‌ای از فارسی است؟

← معنای واژه قناد چیست؟

← چینود پل چیست و به چه معنا است؟

← سكس به جه معنا است و ریشه آن از کجاست؟

← خورگو در لغت فارسي به معني چیست؟

← چند یعنی چه، و پسوند اند به چه معنا است؟

← معنی واژه ارتش چیست و آیا ارتش درست است یا آرتش؟

← معنای نام برنطین چیست؟

← نکوهش یعنی چه و مفهوم نکوهش کردن چیست؟

← ...

◄ بخش تاریخ و زبان (کتابخانه) :

← مطالعه کتاب (برگی از تاریخ جنوب ایران).

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان آذری.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان بلوچی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان کوردی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان لارستان.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان هرمزگان.

← ...

◄ بخش گفتارهای پراکنده :

← هزار راه نرفته.

← اندرزهای پیشینیان.

← سرما خوردگی، رزمایش بدن است.

← شباهت تلویزیونهای ماهواره‌ای با مگس.

← کار ما چیزی جز آب در هاون کوفتن نیست.

← هلاکوخان مغول چگونه بنی عباس را ساقط کرد؟

← دستور زبان بشر.

← چگونگی پیدایش عدد نویسی در میان آریایی ها.

← نقدی بر داستان موش و گربه عبید زاکانی.

← ...

◄ بخش حجاب :

← مفهوم حجاب و زیرساخت آن.

← نگاهی به فلسفه جبر و اختیار.

← بشر موجودی اجتماعی است.

← ادامه مبحث جبر و اختیار.

← تعریف حجاب نه از دیدگاه دین.

← دیکتاتوری با لبخند و خوشباش.

← حجاب یک موضوع اجتماعی است.

← معنا و مفهوم کلمه حجاب.

← هنجار و ناهنجار یعنی چه؟

← مردان قطبی و مردان غیر قطبی.

← ...

◄ بخش کپی رایت و کپی لفت :

← کپی رایت و کپی لفت و قوانین حق تکثیر.

← پایبندی به کپی رایت نشان خردمندی است.

← انتشار ویدیوها و تصاویر در اینترنت و حقوق مردم.

← اینترنت عاقبت به تسخیر شیطان در خواهد آمد.

← ...

◄ بخش هنر و هنرمند :

← هنر چیست و هنرمند کیست؟

← کسی را می‌توان هنرمند دانست که فرزانه نیز باشد.

← یک هنرمند واقعی مردم را سرگرم نمی‌کند.

← حکایت زهر و شکر چیست؟

← ...

◄ بخش هرمنوتیک واژگان :

← چگونگی پیدایش اعداد 1 تا 10

← ریشه و معنی واژه آب و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه آتش و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه ارژنگ و مشتقات آن.

← در زبان بشر، آش به معنای زندگی است.

← ریشه و معنی واژه قلندر و وضعیت قلندران.

← ریشه و معنی واژه هخامنشی و مشتقات آن.

← ریشه نامهای گلابی، گوجه فرنگی، سیب زمینی.

← ریشه و معنی واژه‌ کشور.

← ریشه و معنی واژه‌ ترس، بیم، هراس، باک و پروا.

← ...

◄ بخش فارسی نویسی در وب :

← نوشتن صفحات وب با فونت دلخواه.

← تفاوت آدرس نسبی و آدرس مطلق در وب.

← چرا فونت تاهوما برای نوشتن صفحات وب مناسب تر است؟

← معایب و اشکالات فونت تاهوما.

← دانلود فونت تاهوما.

← خط و ارتباط آن با عقلانیت.

← چهل سالگی و مشکل پیر چشمی [در ارتباط با سایز فونت].

← دانلود فونت فارسی مخصوص کورل.

← فونتهای نوع serif و sans-serif چه تفاوتی دارند؟

← Web Safe Fonts یا فونت های امن در وب کدامند؟

◄ دیدگاه های بازدید کنندگان :

← فرق بین لهجه و زبان چیست؟

← بهتر نیست هر قومی به زبان محلی خودش درس بخواند؟

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه یکم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه دوم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه سوم.

← زبان کوردی با زبان فارسی چه نسبتی دارد؟

← معانی واژه های رایگان و راهگان.

← واژگان با پسوند مان، مثل یادمان، سازمان، به چه معنی هستند؟

← شما دارید وقت خودتان و دیگران را تلف می‌کنید.

← شما مزدوری هستید که قصد ترمیم چهره مذهب را دارید.

← ...

← ...