دروغ / در چه مواردی، باید دروغ گفت؟

Π در چه مواردی، باید دروغ گفت؟

بر خلاف تصور عامه، در بسیاری موارد، دروغ گفتن نه فقط مشروع است، بلکه ضرورت دارد.
اینگونه موارد، شامل سیاست‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی و امنیت کشوری می‌شود. مثلاً اگر لازم بدانیم که در ادارهٌ امور خانواده، یا مؤسسه، و یا کشور، سیاست خاصی اتخاذ کنیم، ممکن است لازم باشد دروغ بگوییم.

مثلاً در مواردی مثل امنیت مملکت، گاهی لازم است حریف را فریب دهیم و بسته به سیاستی که اتخاذ می‌کنیم، خود را ضعیف تر یا قوی تر از آنچه هستیم بنمایانیم؛ و برای انجام اینکار، الزاماً باید دروغ بگوییم و اطلاعات غلط به خورد دوست و دشمن بدهیم، تا به مقصود برسیم.

اینگونه سیاستها، مختص به ارگانها و سازمانهای نظامی و امنیتی نیست؛ بلکه هر فردی بطور طبیعی حق دارد که بمنظور حفظ جان و مال و ناموس خود، تدابیری بیندیشد و در این راه، مجاز است (بدون سوء نیت)، از ابزارهایی مثل دروغ و فریب و نیرنگ نیز استفاده کند.

free hit counters