Last Update: 03 January, 2012
عامل عدالت

شباهت تلویزیونهای ماهواره‌ای با مگس

ΝΝ

■ مگس عامل عدالت است :

● مگس یکی از عوامل عدالت است؛ به این معنا که اگر مرضی در شهری یدید آید، مگسها موظفند آن مرض را خانه به خانه و کو به کو منتشر کنند؛ یا در واقع، آن مرض را به عدالت، در میان مردم آن شهر قسمت کنند. / [شرط عدالت، مثبت بودن نیست چنانکه 100- = 100- ].
تلویزیون، بویژه تلویزیونهای ماهواره‌ای هم دارند همان کاری را می‌کنند که مگس می‌کند؛ یعنی دارند امراض اجتماعی را به عدالت در جهان منتشر می‌کنند.
فرق مگس ها با تلویزیونهای ماهوارهای در این است که مگس ها فقط می‌توانند محدوده خودشان را آلوده کنند، اما تلویونهای ماهواره‌ای آن محدویت ها را نیز ندارند.

دیش

■ دیکتاتوری با خوشباش :

دیکتاتور در لغت به معنای (دیکته کننده) است، و این واژه در ابتدا با رویکردی غیر منفی در اشاره به مجری یک سازوکار خاص حکومتی در رم باستان اطلاق می‌شد؛ اما در معنای جدید، اشاره‌ به دیکتاتوری های نوین به معنی (خودرأی) و (مطلق العنان) دارد. / (دیکتاتور) در ابتدا، عنوان هریک از قضاتی بود که در رم باستان در مواقع بحرانی برای اداره امور کشور از طرف کنسول‌ها برای مدت شش ماه (با اختیارات فوق العاده) انتخاب می‌شدند؛ و آن دیکتاتور معاونی با عنوان (ماگیستر اکویتوم) انتخاب می‌کرد.انتخاب دیکتاتور در رم باستان، از اوایل قرن چهارم پیش از میلاد معمول شد و در اواخر قرن سوم پیش از میلاد منسوخ گردید.

گفتیم که: دیکتاتور در لغت به معنی کسی است که دیکته کند؛ بنابراین، این واژه نیز معنای مطلق ندارد و در میان نیکی و بدی شناور است؛ پس می‌تواند نیک باشد و می‌تواند بد باشد. همچنین این واژه، از نظر اصطلاح در معنای (خودرأی) بودن نیز شناور است، زیرا یک دیکتاتور نیکومنش، مردم را بسوی نیکی می‌بَرَد، و یک دیکتاتور بدمنش، مردم را بسوی بدی. اما مقصود ما از طرح این موضوع، توضیح درباره نوع حکومت دیکتاتوری نیست، بلکه می‌خواستیم این را عنوان کنیم که: همچنانکه دیکتاتوری با سرنیزه هست، دیکتاتوری با خوشباش نیز هست. و بحث ما در اینجا، درباره دیکتاتوری با لبخند و خوشباش است.

رادیوها و تلویزیونهای جهان، هر آنچه بخواهند را با لبخند و خوشباش بمردم دیکته می‌کنند و مردمانی که تنها عقل انفرادی دارند(و از عقل اجتماعی بی بهره‌اند)، بی آنکه به عاقبت امر و عوارض آن (بر جامعه خود) بیندیشند از آنان پیروی می‌کنند.

دیکتاتوری با لبخند

تفاوت دیکتاتوری با سرنیزه و دیکتاتوری با خوشباش در اینست که: در دیکتاتوری با سرنیزه، فرد مجبور به انجام کاری می‌شود که قلباً به آن راضی نیست (زیرا فشار از بیرون است)، پس ضمن آنکه آن کار را تبلیغ نمی‌کند، مُترصد است تا فرصتی پیش آید و از زیر آن بار بگریزد. اما در دیکتاتوری با خوشباش، مردم را می‌توان خام کرد تا بپندارند که (بسبب فشار درونی و) به اختیار خود دارند فلان کار را می‌کنند، پس آن کار را تبلیغ نیز می‌کنند؛ اینست که دیکتاتوری با خوشباش، بسی خطرناکتر از دیکتاتوری با سرنیزه است. و این، یعنی اینکه تلویزیون ها بارها از دیکتاتورهای زورکی دیکتاتورتر هستند، لکن با خوشباش.

بشر، فرامین درونی را (اختیار) می‌نامد، و فرامین بیرونی را (اجبار)؛ حال آنکه هردو اجبارند.

وقتی می‌گوییم که: (مگس عامل عدالت است) و آن را تشبیه می‌کنیم به تلویزیون، بسبب این است که تلویزیون یک سری افکار را به بینندگان القاء می‌کند که معلوم نیست درست باشند یا غلط! // حتی بظاهر ممکن است قابل قبول باشند لکن (در دراز مدت) عواض سوء و نتایج بدی داشته باشند...! / مثلاً فرض بفرمایید موبایل که امروزه همه دارند و (اغلب) مردم به داشتن آن افتخار نیز می‌کنند، اما بینکم و بین الله، خودتان قضاوت کنید، آیا این وسیله، (در دراز مدت) ضررش بیشتر است یا منفعتش؟ و تا حال چقدر سود داشته و چقدر زیان؟ و آیا شما (بعنوان یک فرد معمولی جامعه)(جز اجباری که در داشتنش هست) آیا از وجود آن راضی هستید؟

☻ مطالب مرتبط :

☺ مطلبی در ارتباط با موضوع این صفحه وجود ندارد.

☺ ...

Π ^ دیدگاه ها

دیدگاهی درباره موضوع این صفحه ارسال نشده است

Π ^ ارسال دیدگاه

Њ سایر مطالب :

◄ حرف اول و آخر :

← اگر قانون جنگل پسندیده نیست، پس باید آدم باشیم.

← درستکاری از لوازم خوشبختی بشر است.

← همه خروسهای جهان، مانند یکدیگر بانگ می‌کنند.

← قومی که بشر است، طبعاً واجد حقوق بشر است.

← ...

◄ بخش گفت و شنود :

← آندرلاین را چطور بنویسم؟

← آیا زبان کوردی لهجه‌ای از فارسی است؟

← معنای واژه قناد چیست؟

← چینود پل چیست و به چه معنا است؟

← سكس به جه معنا است و ریشه آن از کجاست؟

← خورگو در لغت فارسي به معني چیست؟

← چند یعنی چه، و پسوند اند به چه معنا است؟

← معنی واژه ارتش چیست و آیا ارتش درست است یا آرتش؟

← معنای نام برنطین چیست؟

← نکوهش یعنی چه و مفهوم نکوهش کردن چیست؟

← ...

◄ بخش تاریخ و زبان (کتابخانه) :

← مطالعه کتاب (برگی از تاریخ جنوب ایران).

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان آذری.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان بلوچی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان کوردی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان لارستان.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان هرمزگان.

← ...

◄ بخش گفتارهای پراکنده :

← هزار راه نرفته.

← اندرزهای پیشینیان.

← سرما خوردگی، رزمایش بدن است.

← شباهت تلویزیونهای ماهواره‌ای با مگس.

← کار ما چیزی جز آب در هاون کوفتن نیست.

← هلاکوخان مغول چگونه بنی عباس را ساقط کرد؟

← دستور زبان بشر.

← چگونگی پیدایش عدد نویسی در میان آریایی ها.

← نقدی بر داستان موش و گربه عبید زاکانی.

← ...

◄ بخش حجاب :

← مفهوم حجاب و زیرساخت آن.

← نگاهی به فلسفه جبر و اختیار.

← بشر موجودی اجتماعی است.

← ادامه مبحث جبر و اختیار.

← تعریف حجاب نه از دیدگاه دین.

← دیکتاتوری با لبخند و خوشباش.

← حجاب یک موضوع اجتماعی است.

← معنا و مفهوم کلمه حجاب.

← هنجار و ناهنجار یعنی چه؟

← مردان قطبی و مردان غیر قطبی.

← ...

◄ بخش کپی رایت و کپی لفت :

← کپی رایت و کپی لفت و قوانین حق تکثیر.

← پایبندی به کپی رایت نشان خردمندی است.

← انتشار ویدیوها و تصاویر در اینترنت و حقوق مردم.

← اینترنت عاقبت به تسخیر شیطان در خواهد آمد.

← ...

◄ بخش هنر و هنرمند :

← هنر چیست و هنرمند کیست؟

← کسی را می‌توان هنرمند دانست که فرزانه نیز باشد.

← یک هنرمند واقعی مردم را سرگرم نمی‌کند.

← حکایت زهر و شکر چیست؟

← ...

◄ بخش هرمنوتیک واژگان :

← چگونگی پیدایش اعداد 1 تا 10

← ریشه و معنی واژه آب و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه آتش و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه ارژنگ و مشتقات آن.

← در زبان بشر، آش به معنای زندگی است.

← ریشه و معنی واژه قلندر و وضعیت قلندران.

← ریشه و معنی واژه هخامنشی و مشتقات آن.

← ریشه نامهای گلابی، گوجه فرنگی، سیب زمینی.

← ریشه و معنی واژه‌ کشور.

← ریشه و معنی واژه‌ ترس، بیم، هراس، باک و پروا.

← ...

◄ بخش فارسی نویسی در وب :

← نوشتن صفحات وب با فونت دلخواه.

← تفاوت آدرس نسبی و آدرس مطلق در وب.

← چرا فونت تاهوما برای نوشتن صفحات وب مناسب تر است؟

← معایب و اشکالات فونت تاهوما.

← دانلود فونت تاهوما.

← خط و ارتباط آن با عقلانیت.

← چهل سالگی و مشکل پیر چشمی [در ارتباط با سایز فونت].

← دانلود فونت فارسی مخصوص کورل.

← فونتهای نوع serif و sans-serif چه تفاوتی دارند؟

← Web Safe Fonts یا فونت های امن در وب کدامند؟

◄ دیدگاه های بازدید کنندگان :

← فرق بین لهجه و زبان چیست؟

← بهتر نیست هر قومی به زبان محلی خودش درس بخواند؟

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه یکم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه دوم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه سوم.

← زبان کوردی با زبان فارسی چه نسبتی دارد؟

← معانی واژه های رایگان و راهگان.

← واژگان با پسوند مان، مثل یادمان، سازمان، به چه معنی هستند؟

← شما دارید وقت خودتان و دیگران را تلف می‌کنید.

← شما مزدوری هستید که قصد ترمیم چهره مذهب را دارید.

← ...

← ...