Last Update: 18 September, 2011
گفت و شنود

توضیح در مورد شعر ساقی قدحی قرار نه زیر سبو

ΑΗ

■ توضیح نویسنده :

این صفحه بنا به درخواست کارورزان رشته الکترونیک و آنانکه دستی در تعمیرات وسایل الکترونیکی دارند ایجاد شده است.
قبلاً (در بخش اشعار ماندگار)، اشاره‌ای به شناخت کد رنگهای رزیستورها داشتیم و همین امر موجب طرع پرسشهای مکرر گردید، لذا بهتر دیدیم که بجای جوابهای خصوصی، این مقاله را همراه با توضیحات ضروری در معرض همگان بگذاریم ـ 10 شهریور 90 ™

الکترونیک

■ مختصری در مورد پدید آورنده شعر [ساقی قدحی قرار نه زیر سبو] :

● شعر [ساقی قدحی قرار نه زیر سبو...] را مرحوم (ستوان عاصمیان) سروده یا تنظیم کرده است. ایشان (در دهه 40 شمسی)، مُدرس رشتهٌ الکترونیک در آموزشگاههای تخصصی برق و الکترونیک نیروی دریایی بودند و محل خدمت ایشان، بندر انزلی بود که بعداً به غازیان انتقال یافت. ایشان در تشریح مبانی برق و الکترونیک، تألیفات بسیار مفیدی داشتند که در آموزشگاههای تخصصی نیروی دریایی تدریس می‌شد.

● شعری که ایشان (بمنظور بخاطر سپردن کد رنگها و شناخت میزان مقاومت رزیستورها) بنظم آورده است، آنقدر ساده و روان و کاربردیست که نه فقط هنوز رقیبی بر او پدید نیامده، بلکه بطور گسترده‌ای نزد کارورزان رشته الکترونیک بکار برده می‌شود.

Π نکته جالب توجه اینست که ستوان عاصمیان، شاعر نبود.

رزیستور

■ نحوه بخاطر سپردن کد رنگهای رزیستورها به کمک این شعر :

ساقی قدحی قرار نِه زیر سبو ^^^ آبی بنشان خانه سنبل به نکو

● ساقی ← سیاه ← 0
● قدحی ← قهوه‌ای ← 1
● قرار ← قرمز ← 2
● نِه ← نارنجی ← 3
● زیر ← زرد ← 4
● سبو ← سبز ← 5
● آبی ← آبی ← 6
● بنشان ← بنفش ← 7
● خانهٌ ← خاکستری ← 8
● سنبل به نکو ← سفید ← 9

Π توضیح اینکه این کدها، بین المللی هستند و منحصر به هیچ کشوری نیستند.

رنگهای رزیستورها

■ نحوه محاسبه مقدار مقاومت در رزیستورهای معمولی :

شیوه محاسبهٌ مقدار مقاومت در رزیستورهای معمولی (چهار بانده) یا (چهار رنگ):

● رزیستور را (بطور افقی)، در برابر دیدگان قرار دهید.
● سه رنگی که نماینده مقدار مقاومت هستند و با فواصل برابر قرار دارند، باید در سمت چپ قرار گیرند، آنگاه یک رنگ تکی که معمولا طلایی یا نقره‌ای است و بطور منفرد نگاشته شده، در سمت راست واقع می‌شود. (مانند تصویر روبرو).

اکنون از چپ به راست، رنگها را بخوانید:
رنگ اول: نشانه رقم اول است.
رنگ دوم: نشانه رقم دوم است.
رنگ سوم: نشانه تعداد صفرهایی است که بایستی جلو دو رقم قبلی گذاشته شود.
رنگ چهارم: نشانه مقدار تولرانس (درصدِ خطا) رزیستور است. [طلایی 5% و نقره‌ای 10%]

Π توضیح اینکه اگر رنگ سوم سیاه باشد، تعداد صفرها صفر است؛ یعنی صفر ندارد.

رزیستورهای معمولی

■ نحوه محاسبه مقدار مقاومت در رزیستورهای فیوزینگ :

شیوه محاسبهٌ مقدار مقاومت در رزیستورهای فیوزینگ (چهار بانده) یا (چهار رنگ):

رنگ اول: نشانه رقم اول است.
رنگ دوم: نشانه رقم دوم است. (تصویر روبرو)
رنگ سوم: اگر طلایی باشد، مقدار قبل از آن، ضرب در (یک دهم) می‌شود؛
رنگ سوم: اگر نقره‌ای باشد،مقدار قبل از آن، ضرب در (یک صدم) می‌شود.

رنگ چهارم: نشانه مقدار تولرانس (درصدِ خطا) رزیستور است. [طلایی 5% و نقره‌ای 10%]

Π علتِ اینکه این دسته مقاومتها را (فیوزینگ) می‌نامند اینست که مقدار رزیستانس آنها به حدی اندک است که بیشتر بعنوان فیوز در مدار قرار داده می‌شوند.

رزیستورهای فیوزینگ

■ نحوه محاسبه مقدار مقاومت در رزیستورهای 5 و 6 بانده :

شیوه محاسبهٌ مقدار مقاومت در رزیستورهای ( 5 و 6 بانده) یا ( 5 و 6 رنگی):

رنگ اول: نشانه رقم اول است.
رنگ دوم: نشانه رقم دوم است. (تصویر روبرو)
رنگ سوم: نشانه تعداد صفرهایی است که بایستی جلو دو رقم قبلی گذاشته شود.
رنگ چهارم: Multiplier یا افزاینده است: [طلایی یک دهم / نقره‌ای یک صدم / سیاه یک / قهوه‌ای 10 / قرمز 100 / نارنجی 1000 / زرد 10 کیلو / سبز 100 کیلو / آبی یک مگا / بنفش 10 مگا].
رنگ پنجم: نشانه مقدار تولرانس (درصدِ خطا) رزیستور است: [طلایی 5% / نقره‌ای 10% / قهوه‌ای 1% / قرمز 2% / سبز نیم درصد / آبی یک چهارم درصد / بنفش یک دهم درصد].
رنگ ششم: Temperature Coefficient یا ضریب دما است: [قهوه‌ای 100 ppm / قرمز 50 ppm / زرد 25 ppm / نارنجی 15 ppm ].

Π این دسته رزیستورها، رزیستورهای با دقت بالا و پیشرفته محسوب می‌شوند.

رزیستورهای پیشرفته

■ نحوه محاسبه مقدار مقاومت رزیستورها در کشورهای انگلیسی زبان :

در کشورهای انگلیسی زبان نیز برای بخاطر سپردن کدها، از عباراتی نسبتاً موزون و بیاد ماندنی کمک می‌گیرند؛ اما عبارتی که برای یادگیری کد رنگ رزیستورها رواج دارد، آنقدر بی ادبانه و خارج از نزاکت است که مدارس و دانشگاههایشان، از کابرد آنها خودداری می‌کنند:

Bad Boys Rape Our Young Girls Behind Victory Garden Walls.
Bad boys rape our young girls, but Violet gives willingly.
Big boys race our young girls, but Violet generally wins.

● Bad → Black → 0
● Boys → Brown → 1
● Rape → Red → 2
● Our → Orange → 3
● Young → Yellow → 4
● Girls → Green → 5
● Behind → Blue → 6
● Victory → Violet → 7
● Garden → Gray → 8
● Walls → White → 9

Π توضیح اینکه اولین عبارت آنقدر زننده بود که تبدیل به دو عبارت بعدی شد.

نحوه محاسبه مقدار مقاومت

☻ سایر مطالب این بخش :

1 ـ [ آندرلاین ] + آندرلاین را چطور بنویسم؟

2 ـ آیا زبان کوردی، لهجه‌ای از فارسی است؟

3 ـ معني کلمه قناد چیست؟

4 ـ چینود پل یعنی چه؟

5 ـ ریشه و معنی واژه سکس چیست؟

6 ـ خورگو در لغت فارسي به چه معناست؟

7 ـ عدد مبهم چیست؟

8 ـ معنی کلمه ارتش چیست و آیا ارتش درست است یا آرتش؟

9 ـ معنی نام برنطین چیست؟

10 ـ نکوهش یعنی چه و مفهوم نکوهش کردن چیست؟

11 ـ زشت یعنی چه و ریشه و مفهوم واژه زشت چیست؟

12 ـ معنای کلمات گوارش، گواردن و گوارا چیست؟

13 ـ Defragmentation یعنی چه و چگونه یک هارد را دیفراگ کنم؟

14 ـ ایران یعنی چه و معنا و مفهوم نام کشور ایران چیست؟

15 ـ معنی واژه روسپی چیست؟

16 ـ معنای دیباگر چیست و آیا این واژه فارسی است یا انگلیسی؟

17 ـ در مورد شعر [ساقی قدحی قرار نه زیر سبو] توضیح جامع تری دهید!

18 ـ اصطلاح (په نه په) از کی و کجا پیدا شد و قضیه آن چیست؟

19 ـ مارمولک درست است یا چلپاسه یا بزمجه؟

20 ـ ریشه و معنای واژه حلوا چیست و آیا حلوا عربی است یا فارسی؟

21 ـ معنای نامهای بندر پل و بندر خمیر چیست؟

22 ـ ریشه و معنای واژگان جنده، قحبه، پتیاره، لوند، کولی.

23 ـ فلسفه شب یلدا و ریشه و معنی یلدا چیست؟

24 ـ معنای شنبه، یکشنبه، دوشنبه ... چیست؟

25 ـ چرا « زور شیطان بیشتر است »؟

26 ـ تعریف (عقل انفرادی) و (عقل اجتماعی) و تفاوت آنها.

27 ـ عوامل پدید آورنده دموکراسی و دیکتاتوری.

28 ـ معنای واژگان شاه، پادشاه و شاهنشاه چیست؟

29 ـ ...

Π ^ دیدگاه ها

♂ ناصر عاصمیان ـ 14 نوامبر 2012

با سلام ـ بنده ناصر عاصمیان هستم پسر ستوان عاصمیان.
میخواستم تشکر کنم از اینکه به یاد این خدمت گزار بودین.
ولی شما ایشون را مرحوم دونستین در حالیکه ایشون هنوز در حیات هستند.
البته دیگه خیلی پیر هستند اما در حیات هستند.
باز هم تشکر میکنم ـ موفق باشید.

Π ^ ارسال دیدگاه

Њ سایر مطالب :

◄ حرف اول و آخر :

← اگر قانون جنگل پسندیده نیست، پس باید آدم باشیم.

← درستکاری از لوازم خوشبختی بشر است.

← همه خروسهای جهان، مانند یکدیگر بانگ می‌کنند.

← قومی که بشر است، طبعاً واجد حقوق بشر است.

← ...

◄ بخش گفت و شنود :

← آندرلاین را چطور بنویسم؟

← آیا زبان کوردی لهجه‌ای از فارسی است؟

← معنای واژه قناد چیست؟

← چینود پل چیست و به چه معنا است؟

← سكس به جه معنا است و ریشه آن از کجاست؟

← خورگو در لغت فارسي به معني چیست؟

← چند یعنی چه، و پسوند اند به چه معنا است؟

← معنی واژه ارتش چیست و آیا ارتش درست است یا آرتش؟

← معنای نام برنطین چیست؟

← نکوهش یعنی چه و مفهوم نکوهش کردن چیست؟

← ...

◄ بخش تاریخ و زبان (کتابخانه) :

← مطالعه کتاب (برگی از تاریخ جنوب ایران).

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان آذری.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان بلوچی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان کوردی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان لارستان.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان هرمزگان.

← ...

◄ بخش گفتارهای پراکنده :

← هزار راه نرفته.

← اندرزهای پیشینیان.

← سرما خوردگی، رزمایش بدن است.

← شباهت تلویزیونهای ماهواره‌ای با مگس.

← کار ما چیزی جز آب در هاون کوفتن نیست.

← هلاکوخان مغول چگونه بنی عباس را ساقط کرد؟

← دستور زبان بشر.

← چگونگی پیدایش عدد نویسی در میان آریایی ها.

← نقدی بر داستان موش و گربه عبید زاکانی.

← ...

◄ بخش حجاب :

← مفهوم حجاب و زیرساخت آن.

← نگاهی به فلسفه جبر و اختیار.

← بشر موجودی اجتماعی است.

← ادامه مبحث جبر و اختیار.

← تعریف حجاب نه از دیدگاه دین.

← دیکتاتوری با لبخند و خوشباش.

← حجاب یک موضوع اجتماعی است.

← معنا و مفهوم کلمه حجاب.

← هنجار و ناهنجار یعنی چه؟

← مردان قطبی و مردان غیر قطبی.

← ...

◄ بخش کپی رایت و کپی لفت :

← کپی رایت و کپی لفت و قوانین حق تکثیر.

← پایبندی به کپی رایت نشان خردمندی است.

← انتشار ویدیوها و تصاویر در اینترنت و حقوق مردم.

← اینترنت عاقبت به تسخیر شیطان در خواهد آمد.

← ...

◄ بخش هنر و هنرمند :

← هنر چیست و هنرمند کیست؟

← کسی را می‌توان هنرمند دانست که فرزانه نیز باشد.

← یک هنرمند واقعی مردم را سرگرم نمی‌کند.

← حکایت زهر و شکر چیست؟

← ...

◄ بخش هرمنوتیک واژگان :

← چگونگی پیدایش اعداد 1 تا 10

← ریشه و معنی واژه آب و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه آتش و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه ارژنگ و مشتقات آن.

← در زبان بشر، آش به معنای زندگی است.

← ریشه و معنی واژه قلندر و وضعیت قلندران.

← ریشه و معنی واژه هخامنشی و مشتقات آن.

← ریشه نامهای گلابی، گوجه فرنگی، سیب زمینی.

← ریشه و معنی واژه‌ کشور.

← ریشه و معنی واژه‌ ترس، بیم، هراس، باک و پروا.

← ...

◄ بخش فارسی نویسی در وب :

← نوشتن صفحات وب با فونت دلخواه.

← تفاوت آدرس نسبی و آدرس مطلق در وب.

← چرا فونت تاهوما برای نوشتن صفحات وب مناسب تر است؟

← معایب و اشکالات فونت تاهوما.

← دانلود فونت تاهوما.

← خط و ارتباط آن با عقلانیت.

← چهل سالگی و مشکل پیر چشمی [در ارتباط با سایز فونت].

← دانلود فونت فارسی مخصوص کورل.

← فونتهای نوع serif و sans-serif چه تفاوتی دارند؟

← Web Safe Fonts یا فونت های امن در وب کدامند؟

◄ دیدگاه های بازدید کنندگان :

← فرق بین لهجه و زبان چیست؟

← بهتر نیست هر قومی به زبان محلی خودش درس بخواند؟

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه یکم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه دوم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه سوم.

← زبان کوردی با زبان فارسی چه نسبتی دارد؟

← معانی واژه های رایگان و راهگان.

← واژگان با پسوند مان، مثل یادمان، سازمان، به چه معنی هستند؟

← شما دارید وقت خودتان و دیگران را تلف می‌کنید.

← شما مزدوری هستید که قصد ترمیم چهره مذهب را دارید.

← ...

← ...


free hit counters
up