Last Update: 18 May, 2012
زبان آذری

زبان اصلی مردم آذربایجان

ΝΝ

■ زبان آذری فقط 200 سال است که منقرض شده است

آدم اگر فراموشکار نبود، هنوز در بهشت بود ™

عجیب است که هنوز بیش از دویست سال از انقراض (زبان ایرانیک آذری) در آذربایجان نگذشته که همه فراموش کرده‌اند که زبان اصلی مردم آذربایجان چه بوده است!

امروزه از هر آذربایجانی که بپرسی [ زبان بومی تو چیست؟] ، می‌گوید: «ترکی»؛ و این در حالیست که تا هفتصد سال پیش، یعنی تا اواخر دوران خلفای عباسی، مردم آذربایجان بطور مطلق به زبان آذری حرف می‌زدند و ابداً ترکی نمی‌دانستند.

ستارخان

■ چگونه مردم آذربایجان، زبان خود را فدای استقلال ایران کردند؟

ما معتقدیم که مردم غیور آذربایجان ـ (خواسته یا ناخواسته | دانسته یا ندانسته) ـ زبان آذری را فدای استقلال ایران کردند؛ اما این اول بار نبود که آذریان چنین فداکاری از خود نشان دادند؛ ایشان بارها پیش از آن، و چند بار نیز پس از آن (از جمله در انقلاب مشروطه)، شعور و شجاعت خود را به اثبات رسانده‌اند؛ و [ما [یعنی من] مجاز نیستم که از جانب دولت یا ملت ایران حرف بزنم، لذا از جانب خودم به اهالی این خطه، سلام می‌گویم و به ایشان درود می‌فرستم. ™]

آذریان در واقع زبان خود را فدای استقلال ایران کردند

تغییر زبان در آذربایجان، از دورهٌ غزنویان و سلجوقیان، یعنی از دوران سلاطین ترک شروع شد؛ و علت این امر این بود که بزرگان آذربایجان هوای ساقط کردن سلسلهٌ عباسیان را در سر داشتند و می‌خواستند آزادی، استقلال، انسجام، و تمامیت ارضی ایران را به این سرزمین باز گردانند؛ ولی چون تنها بودند و قدرت کافی برای مقابله با خلفای عباسی را نداشتند، بهتر دیدند که امرای ترک را تقویت کنند تا موجبات تضعیف عباسیان را فراهم کرده باشند.

ایشان در راستای همین هدف، در امور اداریِ سلاطین ترک مشارکت وسیع و فعالی داشتند، پس طبعاً لازم بود که ترکی بدانند و هم از نظر سیاسی به صلاحشان بود که ترکی حرف بزنند . / حتی می‌توان گفت که یکی از عوامل اصلی سقوط سلسله عباسیان، و پایان یافتن حکومت ملوک‌الطوایفی، و پیدایش سلسله صفویه که منجر به انسجام تمامیت ارضی ایران و آغاز دوران طلایی هزاره دوم پس از اسلام شد، همین اهالی آذربایجان بودند.

اینکه هلاکوخان مغول، مراغه را به پایتختی خود برگزید و در آنجا رصد خانه ساخت؛ و اینکه (جزیرهٌ شاهی) را محل نگهداریِ گنجهای خود قرار داد؛ و اینکه پس از مرگش در همان جزیره دفن شد، اینها هیچکدام بطور اتفاقی رخ نداد بلکه آن دوستی که بین هلاکوخان و خطهٌ آذربایجان بود، بواسطهٌ میل باطنی مردم آذربایجان بود؛ و علتِ علاقهٌ مردم آذربایجان به هلاکوخان این بود که او توانست مردم آذربایجان را به آرزوی دیرینه‌شان برساند؛ و آن آرزو، چیزی نبود جز برچیدن بساط خلفای عباسی.

با این وصف، تا زمان روی کار آمدن سلسله‌ٌ صفویه و شروع سلطنت شاه عباس، اما هنوز نیمی از مردم آذربایجان به زبان اصلی آذری حرف می‌زدند و ابداً ترکی نمی‌دانستند؛ ولی زبان ترکی در دوران صفویه زبان دربار بود، (و طبعاً برتر بود)، و طبعاً حرف زدن به زبان ترکی نیز نشان برتری بود؛ لذا حرف زدن به زبان ترکی، نوعی امتیاز و افتخار محسوب می‌شد؛ این بود که روند انقراض زبان آذری سرعت بیشتری گرفت ـ لکن حتی تا زمان تاسیس سلسله‌ قاجاریه و روی کار آمدن آغا محمدخان قاجار [که ایشان هم اصالتا ترک بودند] هنوز پیرمردها و پیرزنهایی در آذربایجان بودند که به زبان آذری حرف می‌زدند (که با مرگ آنان)، زبان آذری نیز بکلی منقرض شد و از میان رفت.

● آنچه عرض شد، مختصری بود از تاریخ آذربایجان (به روش هرمنوتیک).
ما از برادران فاضل آذربایجانی‌مان امید داریم که جستجو کنند بلکه آثاری از زبان واقعی آذری را بیابند و آن را بازیافت کنند!
زبان آذری، در اصل مادی و ایرانیک بوده است. یک زبانی بوده شبیه به زبان کوردی. / [ترکی] زبان واقعی مردم آذربایجان نیست و ما ابدا مایل نیستیم هیچ پرده‌ای میان ما و ایشان باشد، حتی پرده‌ی نازکی مثل زبان بومی. / آذریان بارها و بارها با شعور، رشادت و شجاعت‌شان ایران را از بسیاری مصائب نجات داده‌اند و ما ابدا مایل به مرزبندی میان خودمان نیستیم.

■ چگونه ممکن است یک زبان منسوخ شود؟

منسوخ شدن یک زبان و جایگزین شدن آن با زبان دیگر، اتفاق تازه‌ای نیست و در طول تاریخ، در بسیاری نقاط رخ داده است . بطور مثال، مردم مصر که کشورشان را (مصر العربی) می‌نامند و به عرب بودن خودشان افتخار می‌کنند، اصلا عرب نیستند زیرا اصالتا مصری هستند؛ و تا پیش از اسلام، به زبان مصری حرف می‌زدند؛ لیکن پس از اسلام، زبان عربی را به رسمیت برداشتند و این موضوع موجب شد که زبان مصری منقرض شود.
یا مثلا مردم عراق که اصالتاً ایرانی هستند و زبان اصلی شان (تا پیش از اسلام) شاخه‌ای از کوردی بود، عربی حرف می‌زنند و می‌پندارند که واقعا عربند!... و این در حالیست که اسامی شهرهای قدیمی‌شان همه ایرانی است؛ مثلا (بغداد) یک اسم اصیل ایرانی و بمعنی (خداداد) است. یا (بصره)(= بسره) بمعنای جایی است که را خشکی تمام شود. / حتی اسم کشورشان (عراق) که در اصل (اراگ) بوده و جمع (ارگ) است؛ و (ارگ) نیز بمعنی سازمان دولتی ایران است.

در هر صورت، هر زبانی به هر دلیلی منسوخ شده باشد، زبان آذری در حقیقت منسوخ نشد بلکه قربانی شد؛ و این قربانی را آذریان به میل خود دادند تا استقلال ایران را باز پس گیرند؛ و از نظر ما، این فداکاری، بسی بزرگ و قابل تقدیر و احترام است.

مصر

■ چرا از زبان آذری هیچ اثری نماند؟

اینکه از زبان آذری هیچ اثری نماند و در قبال انقراض آن هیچ مقاومت و اعتراضی صورت نگرفت به این سبب بود که مردم آذربایجان خودشان، به میل خودشان زبان خود را (به تدریج) تغییر دادند.

بسا این تغییر، بدواً بسبب معاندت با خلافت عباسیان بوده باشد؛ اما یقیناً در دوران صفویه، جنبهٌ تجدد و تجمل پیدا کرده است بطوریکه اگر کسانی به زبان ترکی آشنایی نداشته‌اند، جزء طبقات پست محسوب می‌شده‌اند. و احتمالاً به همین دلیل، کسی سعی نکرده این زبان را حفظ کند و یا دربارهٌ آن، چیزی بنویسد و گرنه آذربایجان هرگز خالی از حکیم و ادیب و فاضل نبوده است، پس اگر مایل بودند و انگیزه‌ای می‌داشتند، بدون تردید، آثاری در این باب بجا می‌گذاشتند.

انقراض

■ لفظ، لفظِ عرب ـ فارسی شکر ـ ترکی هنر

می‌توان از روی ضرب‌ المثل‌های بجا مانده در پنج قرن اخیر، به جایگاه زبان ترکی در میان ایرانیان پی برد؛ بخصوص که این ضرب المثل در نواحی ساحلی جنوب ایران، بویژه استان خوزستان رواج داشته و می‌گویند:

« لفظ، لفظِ عرب ـ فارسی شکر ـ ترکی هنر »

بسا مقصود از این ضرب المثل این بوده باشد که: [زبان عربی، یک زبان کاربردی (یعنی حرفه‌ای) است؛ و زبان فارسی، یک زبان نیمه حرفه‌ای ولی شیرین است؛ اما زبان ترکی، نه حرفه‌ای و نه شیرین است بلکه دانستن آن (هنر) است و بیشتر جنبهٌ تجملی دارد.].

ш البته این استنباط شخصی ما از ضرب المثل فوق است و ممکن است غلط باشد.

شکر

Π ^ دیدگاه ها

♂ ^ تورک بالاسی 11 دسامبر 2011

ياشاسين تورك ...
سلام/ بابا بسه ديگه تا كي كوس شعر خواهيند گفت؟؟؟؟
چطور امروزه شما نژاد پرستها با انواع تكنولوژی و رسانه هاي نميتونيد زبان تركيمان را به فارسي تغيير بدهيد ولی 200 سال پيش با اون امكانات كم به كل زبان تخيلي شما منقرض شد؟
اصلا ما همين چند دقيقه پيش تورك شديم!! [خوبه؟]
اين مهم نيست مهم اين است كه ما بايد به زبان مادريمان تحصيل بكنيم.

φ ^ پاسخ به تورک بالاسی 12 دسامبر 2011

سلام دوست عزیز؛
ما از آن گروه که شما تصور می‌کنید نیستیم؛ و منظور ما نیز ابداً این نیست که زبان شما را به فارسی تغییر دهیم. اگر چنین منظوری داشتیم، بی شک به بلوچها و کردها و لرها و سایر گویشوران زبانهای بومی ایرانی پیشنهاد می‌دادیم که زبان بومی خویش را رها کنند و فارسی حرف بزنند! برعکس، ما به تمامی گویشوران زبانهای ایرانی سفارش می‌کنیم که اصالت زبان مادری خود را حفظ کنند و نگذارند مخلوط یا منسوخ شود.

اما در مورد تحصیل به زبان بومی، با شما موافق نیستیم و معتقدیم که لازم است زبان تحصیلاتِ کلاسیک، (حتماً) فرا گیر باشد؛ زیرا اگر قرار باشد که هر قومی به زبان بومی خودش تحصیل کند، نه فقط هیچ سودی ندارد، بلکه چندین مشکل بزرگ پدید خواهد آمد:

1 ـ زبان، یک وسیله برای ارتباط بین مردم است و کثرت آن موجب قطع شدن یا اختلال در ارتباط میان مردم خواهد شد و این نقض غرض است.
2 ـ در کشوری که زبانهای گوناگونی رایج است، اگر قرار باشد هر قومی به زبان بومی خودش تحصیل کند، لازم می‌شود که کتابهای درسی، به زبانهای گوناگون چاپ شوند و مدرسین نیز مختص تدریس همان زبانها تربیت شوند و این موضوع، بیش از نیمی از هزینهٌ کشور را خواهد بلعید بی آنکه هیچگونه فایده‌ای داشته باشد.
3 ـ فرض کنید که شما بلوچ باشید ولی محل مآموریتتان در کردستان باشد؛ آنگاه با این مشکل که در آنجا مدرسه‌ای نیست که فرزندتان به زبان بلوچی درس بخواند چه خواهید کرد؟
4 ـ درس خواندن به زبان بومی، (بسبب کمبود واژگان مناسب)، میزان ارزش تحصیل را بشدت کاهش خواهد داد و افت تحصیلی را از آنچه هست، چندین بار بیشتر خواهد کرد.
5 ـ بفرض آنکه تمامی زیانهای ناشی از این کار غیر عقلانی را بپذیریم، آنگاه آیا دانشنامه‌ای که (به زبان بومی خودتان) بدست خواهید آورد، ارزش و اعتبار بیشتری خواهد داشت؟
6 ـ فرض کنید که شما کورد هستید و به زبان کوردی مهندسی پتروشیمی خوانده‌اید، آنگاه آیا در شرکتی در آبادان خواهید توانست به درستی کار کنید؟

دوست گرامی؛ هموطن عزیز؛
ما تمامی عمر را در این حسرت گذراندیم که چرا تحصیلات خود را به زبان فارسی محدود کردیم؛ و در این عسرت بسر بردیم که چرا به زبانی درس نخواندیم که جهانی باشد و جهان وطنی باشیم؛ آنوقت شما می‌خواهید تحصیلات خود را به زبان بومی یک استان محدود کنید!؟
ببخشید ـ خیلی ـ خیلی عذر می‌خواهیم ـ ابداً قصد جسارت نداریم، لکن بیاد این شعر عامیانه افتادیم که می‌گویند:
ترقی می‌کنند مردم به بالا ^^^ من از بالا به پایین می‌ترقم!

♂ ^ ناشناس 12 آوریل 2012

سلام
اول به خاطر موسیقی های ترکیه آذریی که در سایت قرار دادید تشکر میکنم
ولی همونطور که تورک بالاسی گفت، تئوریی که شما مطرح میکنید خیلی احمقانه هست که 200 سال پیش با توانایی های زمان تونسته باشن زبان مردم به این پهناوری رو تغییر بدن ولی از زمان رضاخان تا امروز با چنین حکومت های دیکتاتور و تمامیت خواهی که با تمام وجود تلاش برای آسیمیلاسون آذربایجان کردند نتونستند ضعفی در ترکی ایجاد کنند این بیشتر یک توهم هست.
ضمنا گیریم به فرض محال این تئوری کودکانه شما واقعیت داشته باشد، مهم تاریخ و ژنتسک نیست، مهم منه ترک هستم که خودم رو یک تُرکه آذربایجانی میدونم و هر دو اینها (ترک و آذربایجان جنوبی و شمالی) اندازه جان برام عزیز هستند
در پناه آگاهی

φ ^ جهت اطلاع هموطنان گرامی :

قبل از جواب آقا یا خانم [ناشناس]، این توضیح را جهت آگاهی خوانندگان گرامی می‌نویسیم:
● ما تصدیق و تعریف و تمجیدها را در این سایت منعکس نمی‌کنیم مگر آنکه ارسال کنندگان، صریحاً بخواهند. بنا بر این، دوستانی که آدرس ایمیل‌شان را نوشته‌اند، جواب ایشان را بطور خصوصی فرستاده‌ایم و از ایشان تشکر کرده‌ایم.
● آن دسته از دوستانی هم که (بدون آدرس ایمیل)، بابت مطالب این صفحه، (کامنت) گذاشته‌اند و گفتار ما را تصدیق کرده و یا تشکر کرده‌اند، گمان نکنند که کامنت‌هایشان بدست ما نرسیده و یا ما نسبت به نظرات ایشان بی اعتنا بوده‌ایم. نه؛... تمامی آن کامنتها بدست ما رسیده‌اند و ما از ایشان تشکر می‌کنیم. اما مرام ما اینطور نیست که سپاسها و تصدیقهای خوانندگان را منعکس کنیم، مگر آنکه آن کامنت و جواب آن، نفعی برای دیگران داشته باشد؛ و یا اینکه آن کسی که کامنتی می‌فرستد، صریحاً از ما بخواهد که آن را در سایت منعکس کنیم! و البته ما به شرطی آن را منعکس می‌کنیم که خلاف مصالح عامه نباشد.
توجه داشته باشید که این سایت را ما اداره می‌کنیم، نه دیگران! پس اگر می‌خواستیم، براحتی می‌توانستیم صدها کامنت ساختگی حاوی [آفرین و بارک الله] را از قول خوانندگان واهی، در سایت منعکس کنیم، اما ما هرگز چنین غلطی نمی‌کنیم، و این بمعنای آن نیست که ما بلد نیستیم غلط کنیم!...
● از میان صدها ایمیل و کامنتی که (در مورد مطالب این صفحه) بدست ما رسیده است، فقط همین دو نفر [و یا بسا یکنفر] هستند که با چنین لحن بی ادبانه و غیر منطقی، بدون اینکه هیچگونه معلوماتی داشته باشند و بدون آنکه هیچ دلیل و برهانی ارائه دهند، و بدون آنکه خود را معرفی کنند، این چیزها را (که می‌خوانید) نوشته‌اند. ما فقط آدرس آی پی ایشان را داریم که آنهم بکارمان نمی‌آید زیرا حتی اگر آدرس خانه‌شان هم می‌داشتیم، هیچگونه تعرضی نسبت به ایشان نداشتیم؛ زیرا ما دیباگر هستیم نه پلیس! و لذا ما قصد سوئی نسبت به احدی نداریم؛ و اگر می‌بینید که ما کامنت ایشان را در سایت منعکس کرده و جواب گفته‌ایم، فقط به این منظور است که فکر می‌کنیم که این کامنتها و جواب آنها، برای خوانندگان گرامی مفید هستند؛ همین و بس.

φ ^ پاسخ به ناشناس 12 آوریل 2012

دوست گرامی، جناب [بی نام و نشان].
● در جواب اینکه گفته‌اید: «همونطور که تورک بالاسی گفت، تئوریی که شما مطرح میکنید خیلی احمقانه هست که 200 سال پیش با توانایی های زمان تونسته باشن زبان مردم به این پهناوری رو تغییر بدن...».
جواب:
واضح است که شما مطالب این صفحه را نخوانده‌اید زیرا ما (مکرراً) گفته‌ایم که مردم آذربایجان، خودشان به میل و ارادهٌ خودشان زبان خود را تغییر دادند؛ و ابداً نگفته‌ایم که کسی به زور زبان آذری را تغییر داد!
وانگهی، هم شما و هم آقای [تورک بالاسی]، هر دو تأکید دارید بر اینکه «خیلی احمقانه هست که 200 سال پیش با توانایی های [تکنولوژی] زمان تونسته باشن زبان مردم به این پهناوری رو تغییر بدن...».
واضح است که شما تصور می‌کنید که برای تغییر زبان، چیزهایی مثل لودر و بولدوزر لازم است!!!

● در ادامه گفته‌اید: «... از زمان رضاخان تا امروز با چنین حکومت های دیکتاتور و تمامیت خواهی که با تمام وجود تلاش برای آسیمیلاسون آذربایجان کردند نتونستند ضعفی در ترکی ایجاد کنند».
جواب:
اولاً ما موضوع زبان آذری را از نظر هرمنوتیک تاریخی مطرح کرده‌ایم نه از نظر سیاسی!
در ثانی، بما چه ربطی دارد که شما چه زبانی را بیشتر دوست می‌دارید؟ اصلاً بروید با زبان سرخپوستانِ پاناما حرف بزنید! این بسته به میل خودتان است و بما هیچ ربطی ندارد، اما مشکلی که خواهید داشت این است که اطرافیانتان زبانتان را نمی‌فهمند!... / ما فقط محققیم و حقایق را بررسی می‌کنیم. / ما فقط از نظر تاریخی موضوع زبان آذری را تحلیل کردیم و هیچ چیز جز آن نگفتیم و در حیرتیم که مشکل شما چیست!
ما هیچ تکلیفی برای شما تعیین نکرده‌ایم!... ما فقط دربارهٌ زبان آذری و روند انقراض آن، نظریه‌ای داده‌ایم؛ حال اگر شما نظریهٌ مقبول‌تری دارید، بسم الله!... کسی که جلو شما را نگرفته است!... ما حتی حاضریم میزبانی مقالات شما را به عهده بگیریم. اما ابتدا باید زبان و فرهنگ و منطق را بیاموزید چراکه قضیهٌ فیثاغورس را با کلماتی مثل (احمق و نفهم) اثبات نمی‌کنند، بلکه با فرض و حکم اثبات می‌کنند!

● باز در همان عبارت گفته‌اید: «... از زمان رضاخان تا امروز با چنین حکومت های دیکتاتور و تمامیت خواهی که با تمام وجود تلاش برای آسیمیلاسون آذربایجان کردند نتونستند ضعفی در ترکی ایجاد کنند».
جواب:
اینکه رضاخان یا دولت کنونی خواسته باشند و سعی کرده باشند که زبان شما را تغییر دهند ولی نتوانسته باشند نیز لزوماً بمعنای صحت گفتار شما نیست؛ مثلاً ممکن است اکنون شما دلتان بخواهد به کره ماه بروید ولی نتوانید؛ آیا این بمعنای آنست که نمی‌توان به کره ماه رفت؟

● باز برمی‌گردیم با عبارت قبلی که گفته‌اید: «... خیلی احمقانه هست که 200 سال پیش با توانایی های زمان تونسته باشن زبان مردم به این پهناوری رو تغییر بدن...».
جواب:
واضح است که شما حتی اطلاعات ابتدایی هم ندارید؛ زیرا ما در این مقالهٌ کوتاه، که حتی به صد سطر هم نمی‌رسد، گفته‌ایم که (روند انقراض زبان آذری، از دوران سلجوقیان و غزنویان شروع شد)، پس قریب هفتصد سال طول کشیده تا زبان آذری منقرض شده است. یعنی منظور ما این نیست که 200 سال قبل، زبان مردم آذربایجان یکشبه منقرض شد!... یعنی اگر شما دیپلمه هم بودید، این را می‌فهمیدید که انقراض زبان، یکشبه صورت نمی‌گیرد؛ و این یک اصطلاح علمی است که می‌گویند: (فلان زبان در فلان تاریخ منقرض شد). مثلاً پارسال در اخبار گفته شد که «فلان زبان سرخپوستی آمریکای شمالی دیروز منقرض شد». ولی آیا آن زبان، بطور کلی، یکباره منقرض شده بود؟... جواب منفی است. آنان یک قبیله‌ای بودند که به نوع خاصی از زبان سرخپوستی حرف می‌زدند. افراد آن قبیله، طی سیصد سال، برخی‌شان پراکنده شدند، و برخی تغییر زبان دادند؛ و برخی نیز سالها به زبان اجدادی خود پایبند ماندند... تا پارسال که فقط یک پیرمرد از میان آنها باقی مانده بود؛ و چون او از دنیا رفت، گفتند: «فلان زبان سرخپوستی آمریکای شمالی دیروز منقرض شد».

● در انتها گفته‌ایدکه: «... مهم تاریخ و ژنتسک نیست، مهم منه ترک هستم که خودم رو یک تُرکه آذربایجانی میدونم و هر دو اینها (ترک و آذربایجان جنوبی و شمالی) اندازه جان برام عزیز هستند».
جواب:
دوست عزیز؛ ما از ابتدا هم می‌دانستیم که مشکل شما یک مشکل سیاسی است و ابداً ربطی به (زبان) و زبان آذری ندارد. لکن شما این دو موضوع را با هم قاطی کرده‌اید. در ثانی، اینکه شما خودتان را تورک بدانید یا عرب، این ابداً اهمیتی ندارد، زیرا بحث ما در مورد آذربایجان و زبان آذری است. شما خواه موجود باشید یا نباشید، آذربایجان همیشه بوده است؛ و شما (به شخصه) قادر نیستید وجود آن را انکار کنید و مجاز نیستید که فقط شخص خود، و تمایلات شخصی خودتان را مهم بدانید!... جهان که بر محور شما نمی‌چرخد!...
وانگهی، همان آذربایجان شمالی (یعنی کشور آذربایجان) هم تا دوران فتحعلی شاه قاجار، خاک ایران بوده است ولی روشن است که نمی‌دانید. بنظر می‌رسد که شما عمر جهان را بیشتر از صد سال نمی‌بینید، در حالیکه آذربایجان، دست کم ده هزار سال قدمت دارد!
از طرفی، حتی اسم (آذربایجان که در اصل آترپادتکان بوده است) هم یک واژهٌ کاملاً آذری است نه تورکی.
پس اگر شما از ازل تورک بوده‌اید، چرا نام آذربایجان (آذری) است؟

♂ ^ حامد [همان (ناشناس قبلی)] 27 آوریل 2012

سلام
شما با توجه به این متن نتیجه گرفتید مردم آذربایجان زبانی به اسم آذری داشتند و آن را فدای استقلال ایران کردند...
...................
امیدوارم منتشر کنید
در پناه آگاهی و رهایی از تعصب

Π توضیح اینکه ایمیل آقا حامد، بالغ بر صد سطر است، اما این دفعه محترمانه و متین است. لکن به دلائلی که در جوابیه ذکر خواهیم کرد، از درج آن معذوریم.

φ ^ پاسخ به حامد 12 آوریل 2012

دوست عزیز؛ حامد گرامی؛
ما به دلائلی که در زیر می‌خوانید، از درج ایمیل شما معذوریم؛ و از سویی، چون گفتار شما را درج نمی‌کنیم، دور از انصاف است که جوابش را در اینجا بنویسیم.
البته بسیاری از مطالبی که در این ایمیل بلند نوشته‌اید، متین هستند؛ لکن اگر یک آدرس ایمیل داده بودید، بطور خصوصی بشما جواب می‌گفتیم.

چرا نمی‌توانیم ایمیل شما را درج کنیم:
1 ـ پس از درج دو کامنت قبلی، بسیاری از دوستان، با ارسال کامنت‌ها و ایمیل‌های متعدد، ما را ملامت کردند و اغلب گفتند: «نوع تفکر یک فرد، نمایندهٌ نوع تفکر مردم سه استان پهناور نیست، و بعید نیست که برخی، این نوع تفکر را به تمامی اهالی تسری دهند.». و برخی نیز ما را ملزم دانستند که این دو تیکت را حذف کنیم. اما ما فکر می‌کنیم که از اول نباید این تیکت‌ها را درج می‌کردیم، و حالا که درج کرده‌ایم، حذف آنها ممکن است موجب ابهام یا سوء تفاهم گردد و زیان بیشتری ببار آورد.
2 ـ هدف ما، دوستی و مودت است، (نه فقط در یک مملکت، بلکه در تمامی دنیا)؛ ولی مطالب شما در جهت تفرقه و جدایی‌ست؛ و این با مرام ما سازگار نیست؛ زیرا شما (استانی) می‌اندیشید و ما (جهانی)، اینست که مطمئناً شما با دلایل ما قانع نخواهید شد.
3 ـ ما فقط یک نظریه تاریخی داده‌ایم، و هیچ توپ و تانکی هم همراه این نظریه نفرستاده‌ایم، لذا هیچ جبری همراه با آن نیست که شما را مجبور به قبول آن کند. وانگهی، یک نظریه ممکن است غلط باشد ولی همگان آن را بپذیرند، و همچنین، ممکن است درست باشد ولی هیچکس آن را نپذیرد؛ پس قبول یا رد مردم هم الزاماً، دال بر درست یا غلط بودن یک نظریه نیست.
مثلاً فردی مثل (مایکل جکسون) را ما به هزار و یک دلیل، دوست نداشته و نداریم؛ و فقط یک دلیلش اینست که او خودش را دوست نداشت؛ نشان به این نشانی که پیوسته قیافه‌اش را عوض می‌کرد؛ یعنی وقتی کسی آنقدر از خودش نفرت دارد که دائم قیافه‌اش را عوض می‌کند، چرا ما باید او را دوست داشته باشیم!؟... با این حال، شما گواه بودید که همین شخص، بیش از یک میلیارد عاشق سینه چاک داشت!... ولی آیا وجود آنهمه عاشق، دال بر این است که آقای مایکل جکسون، بر حق بوده است؟
منظور ما این است که حتی تأییدیه شما هم دال بر درستی نظریه ما نیست، پس بدانید که ما ابداً تعصبی در این خصوص نداریم و این شمایید که بسبب تعصبی که دارید، ما را دشنام می‌دهید.

چند تبصره در ادمهٌ جواب کامنت قبلی شما:
الف ـ شما فرض را بر این بگیرید که ما یک پیرمرد بی سواد و کوهکی هستیم و آنچه گفته‌ایم، بکلی بی اساس و غلط است؛ در چنین حالتی، آیا این درست است که شما پیوسته کامنت بگذارید و ما را (کودک و احمق) خطاب کنید؟... آیا اگر کسی پدرش را احمق خطاب کند، داناست؟... آیا بشما نیاموخته‌اند که: بزرگترین مقام برای انسان، انسانیت است، نه ریاست بر دانشگاهها و یا ریاست بر کشورهای جهان؟... پس اگر (جدایی طلبان) از قبیل شما باشند، باید گفت: وای بحال این جدایی طلبان!! / یعنی اگر جدایی خواهانٍ آذربایجان، چون حضرتعالی بی عقل و بی منطق باشند، بفرض آنکه توفیق یابند و یک کشور جداگانه برپا کنند، آن کشور شبیه به چیزی مثل (خرچنگ قورباغه) خواهد بود!
ب ـ ظاهراً بنظر می‌رسد که شما طرفدار دموکراسی و آزادی بیان هم هستید، پس اگر چنین است، چرا اجازه نمی‌دهید که ما حرفمان را (هرچند که غلط باشد) بزنیم؟... واضح است که شما از دموکراسی، جز نامی نشنیده‌اید، و مفهوم آن را نمی‌دانید. نشانه‌اش هم این است که شما در این موقعیتی که (هیچ قدرتی ندارید)، دارید ما را دشنام می‌دهید، پس اگر اندکی قدرت می‌داشتید، سایت ما را می‌بستید! و اگر دستتان می‌رسید، ما را بازداشت می‌کردید! و اگر اختیار بیشتری داشتید، کار به اعدام هم می‌رسید! پس بدانید که منشاء دیکتاتوری، شما و امثال شما هستید؛ و این شما و امثال شما هستند که مسئول مصائب ملتها هستند.
پ ـ اینترنت را برای این ساخته‌اند که هرکس حرفی برای گفتن دارد بگوید؛ شما هم لطف کنید و زحمت بکشید و سایتی یا وبلاگی دست و پا کنید و نظریات خودتان را منتشر کنید. اینطوری ضمن آنکه می‌توانید نظراتتان را بیان کنید، همگان از معلومات شما بهرمند می‌گردند.
ت ـ همگان متفق القولند که (ذرتشت) از آذربایجان برخاسته و زبان او، زبان اوستاست؛ پس اگر شما بتوانید ثابت کنید که ذرتشت از آذربایجان نبوده، و یا زبان ذرتشت ترکی بوده است، ما بدون هیچ قید و شرطی، به اشتباه خود اقرار می‌کنیم و شما را ذیحق خواهیم دانست.

Π ^ ارسال دیدگاه

Њ سایر مطالب :

◄ حرف اول و آخر :

← اگر قانون جنگل پسندیده نیست، پس باید آدم باشیم.

← درستکاری از لوازم خوشبختی بشر است.

← همه خروسهای جهان، مانند یکدیگر بانگ می‌کنند.

← قومی که بشر است، طبعاً واجد حقوق بشر است.

← ...

◄ بخش گفت و شنود :

← آندرلاین را چطور بنویسم؟

← آیا زبان کوردی لهجه‌ای از فارسی است؟

← معنای واژه قناد چیست؟

← چینود پل چیست و به چه معنا است؟

← سكس به جه معنا است و ریشه آن از کجاست؟

← خورگو در لغت فارسي به معني چیست؟

← چند یعنی چه، و پسوند اند به چه معنا است؟

← معنی واژه ارتش چیست و آیا ارتش درست است یا آرتش؟

← معنای نام برنطین چیست؟

← نکوهش یعنی چه و مفهوم نکوهش کردن چیست؟

← ...

◄ بخش تاریخ و زبان (کتابخانه) :

← مطالعه کتاب (برگی از تاریخ جنوب ایران).

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان آذری.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان بلوچی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان کوردی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان لارستان.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان هرمزگان.

← ...

◄ بخش گفتارهای پراکنده :

← هزار راه نرفته.

← اندرزهای پیشینیان.

← سرما خوردگی، رزمایش بدن است.

← شباهت تلویزیونهای ماهواره‌ای با مگس.

← کار ما چیزی جز آب در هاون کوفتن نیست.

← هلاکوخان مغول چگونه بنی عباس را ساقط کرد؟

← دستور زبان بشر.

← چگونگی پیدایش عدد نویسی در میان آریایی ها.

← نقدی بر داستان موش و گربه عبید زاکانی.

← ...

◄ بخش حجاب :

← مفهوم حجاب و زیرساخت آن.

← نگاهی به فلسفه جبر و اختیار.

← بشر موجودی اجتماعی است.

← ادامه مبحث جبر و اختیار.

← تعریف حجاب نه از دیدگاه دین.

← دیکتاتوری با لبخند و خوشباش.

← حجاب یک موضوع اجتماعی است.

← معنا و مفهوم کلمه حجاب.

← هنجار و ناهنجار یعنی چه؟

← مردان قطبی و مردان غیر قطبی.

← ...

◄ بخش کپی رایت و کپی لفت :

← کپی رایت و کپی لفت و قوانین حق تکثیر.

← پایبندی به کپی رایت نشان خردمندی است.

← انتشار ویدیوها و تصاویر در اینترنت و حقوق مردم.

← اینترنت عاقبت به تسخیر شیطان در خواهد آمد.

← ...

◄ بخش هنر و هنرمند :

← هنر چیست و هنرمند کیست؟

← کسی را می‌توان هنرمند دانست که فرزانه نیز باشد.

← یک هنرمند واقعی مردم را سرگرم نمی‌کند.

← حکایت زهر و شکر چیست؟

← ...

◄ بخش هرمنوتیک واژگان :

← چگونگی پیدایش اعداد 1 تا 10

← ریشه و معنی واژه آب و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه آتش و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه ارژنگ و مشتقات آن.

← در زبان بشر، آش به معنای زندگی است.

← ریشه و معنی واژه قلندر و وضعیت قلندران.

← ریشه و معنی واژه هخامنشی و مشتقات آن.

← ریشه نامهای گلابی، گوجه فرنگی، سیب زمینی.

← ریشه و معنی واژه‌ کشور.

← ریشه و معنی واژه‌ ترس، بیم، هراس، باک و پروا.

← ...

◄ بخش فارسی نویسی در وب :

← نوشتن صفحات وب با فونت دلخواه.

← تفاوت آدرس نسبی و آدرس مطلق در وب.

← چرا فونت تاهوما برای نوشتن صفحات وب مناسب تر است؟

← معایب و اشکالات فونت تاهوما.

← دانلود فونت تاهوما.

← خط و ارتباط آن با عقلانیت.

← چهل سالگی و مشکل پیر چشمی [در ارتباط با سایز فونت].

← دانلود فونت فارسی مخصوص کورل.

← فونتهای نوع serif و sans-serif چه تفاوتی دارند؟

← Web Safe Fonts یا فونت های امن در وب کدامند؟

◄ دیدگاه های بازدید کنندگان :

← فرق بین لهجه و زبان چیست؟

← بهتر نیست هر قومی به زبان محلی خودش درس بخواند؟

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه یکم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه دوم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه سوم.

← زبان کوردی با زبان فارسی چه نسبتی دارد؟

← معانی واژه های رایگان و راهگان.

← واژگان با پسوند مان، مثل یادمان، سازمان، به چه معنی هستند؟

← شما دارید وقت خودتان و دیگران را تلف می‌کنید.

← شما مزدوری هستید که قصد ترمیم چهره مذهب را دارید.

← ...

← ...


free hit counters
up