Last Update: 09 January, 2012
هنر و هنرمند

کسی را می‌توان هنرمند دانست که فرزانه نیز باشد

ΝΒ

■ فقط کسی را می‌توان هنرمند دانست که فرزانه نیز باشد

در صفحه قبل داشتیم (هنر) را تعریف می‌کردیم اما ناچار وارد مباحث دیگر شدیم. و اگرچه سعی کردیم خیلی سریع از این حواشی بگذریم، اما ناگزیر از توضیحات جانبی شدیم.

در هر صورت، (هُنر) = (هان هر) از ترکیب [(هان = آگاهی) + (هر = هر چیز)] ساخته شده و بمعنای (فرزانگی / حکمت) است لذا فقط کسی را می‌توان به صفت (هنرمند) موصوف کرد که اصول هر دانشی را (بطور طبیعی) بداند و ریشه‌ها، عوارض و عواقب هر کنشی را (بطور کلی و نه بطور جزیی) بشناسد.

Π یادآوری می‌کنیم که هیچکس (حتی در دوران قدیم) نمی‌توانسته در همهٌ علوم، تخصص کافی داشته باشد؛ پس شرط (هنرمند بودن) این نیست که آن فرد بر تمامی علوم زمان خود (بطور کلاسیک) مسلط باشد، بلکه باید اصول ابتدائی علوم زمان خود را بداند. / البته منظور ما این نیست که آنکس برود درس فرزانگی بخواند و مدرک (فرزانگی) بگیرد بلکه مقصود ما از (فرزانه) معنای بنیادین (فرزانگی) است. (فرزانه) از ترکیب [(فرّ = ایزد = خدا) + (زان = ذان = ذانستن = دانستن) ← (کسی که دانش خدایی دارد / حکیم)].

Υ فقط کسی را می‌توان (هنرمند) دانست که اصول کلی هر دانشی را بطور فطری بداند.

نتیجه‌ای که از این گفتار می‌گیریم این است که: آنکه هنرمند است، پندار و کردارش مثبت است. زیرا چون اصول کلی هر چیز را می‌داند طبعاً نمی‌تواند منفی باشد. پس هر کسی که خواننده یا نوازنده است، لزوماً (هنرمند) نیست مگر آنکه فرزانگی او به اثبات برسد.

■ هنرمند کسی است که همه چیز را در چارچوب منطق بشری بداند

(هنرمند) کسی است که همه چیز را در چارچوب منطق زمینی (نه آسمانی) بداند و بتواند آنها را به اثبات برساند. علم یک هنرمند بر مبنای تقلید و یا آنچه شنیده و خوانده است نیست، بلکه به کمک شعور خود، قادر است آنچه ببیند و بشنود و بخواند را (به درستی) تصدیق یا رد کند.

به عبارت دیگر، علم یک (هنرمند) بر اساس تجربه نیست؛ یعنی پیش از آنکه چیزی را تجربه کند، می‌داند که عاقبتِ آن امر چیست. پس یک هنرمند ممکن است دگماتیک بنظر برسد، اما باید دید که در این میان، قاضی کیست؟... اگر قاضی، همین دانشمندها باشند، می‌توان گفت که اینها در عصر خودشان، همهٌ حکماء و علماء و حتی انبیاء را تکذیب کردند، و اگر توانستند، آنان را کشتند، و اگر نتوانستند و مجبور شدند ایمان بیاورند، دین آنان را در قالبِ ژنٍ خود ـ و در قالبِ فهم خود ـ و در قالب خواست خود تعریف، و به مردم تزریق کردند. وگرنه در موارد اصولی و اساسی، هیچ تفاوتی بین گفتار انبیاء نیست؛ مگر در اموری که در جوامع شان حادتر بوده و روی آن امر، تأکید بیشتری داشته‌اند؛ اما می‌بینیم که امت هایشان خیلی با یکدیگر اختلاف دارند ـ چرا؟ ـ برای آنکه آن امت ها، آن دین را بنا به خواست و امیال ژنتیکِ خودشان تعریف و تحریف و ترویج کردند.

هربرت

■ اگر (آرت) در فارسی بمعنای (هنر) نیست، پس به چه معناست؟

چنانکه بارها گقته‌ایم، در جهان، همه چیز به یکدیگر ربط دارند و به همین سبب نمی‌توان یک بحث را بدون ورود به مباحث دیگر تشریح کرد. ما این بحث را برای تشریح (هنر) آغاز کردیم و چنانکه می‌بینید، به محاسن و معایب دانشمندان نیز رسیدیم. حال اگر بخواهیم این موضوع را دمبال کنیم، از بحث اصلی دور خواهیم شد، و اگر مبحث (دانشمندها) را در همینجا رها کنیم، بدون شک موجب سوء تفاهم خواهد گردید زیرا این توضیحات، کافی نیستند. پس ناچاریم که تشریح خصوصیات دانشمندان را در یک پروژهٌ جداگانه پیگیری کنیم.

Υ شایسته است که واژه (آرتیست) بجای هنرمند بکار رود، و (هنرمند) بجای خود.

اکنون ـ اگر پذیرفته‌اید که تعریف (فرزانه) یا (حکیم)، مطابق با تعریفی است که ما از (هنرمند) ارائه کردیم، واضح است که در این مورد توافق داریم؛ (که البته گمان نداریم!)؛ وگرنه بگوئید که کلمهٌ (آرت) در ترکیبات [ آرتش / آرتا / آرتیمیز / آرتنگ (= ارژنگ) و غیره ] یعنی چه؟ و بگوئید که اگر (آرت) در ایرانیک و همچنین در لاتین بمعنای (هنر امروزی) نیست، پس به چه معناست؟

آرت

■ بالاخره چه باید گفت؟ آرتیست یا هنرمند؟

(آرتیست) یک کلمهٌ آریائی است که در میان زبانهای ایرانی و هند و اروپائی مشترک است. این کلمه در زبانهای اروپائی (در معنای اصلی خود) رواج بیشتری دارد؛ اما در زبان فارسی صراحت خود را از دست داده و فقط در برخی ترکیبات بجای مانده است. با این وجود (آرت) یک کلمهٌ ایرانیک نیز هست و ما حق داریم آن را مجدداً در معنای بدوی آن بکار ببریم.

در هر حال، فارغ از مثبت بودن یا منفی بودن افراد، هیچگونه (خواننده، بازیگر یا نقاش) را نمی‌توان (هنرمند) نامید زیرا (هنرمند) بمعنای (فرزانه) است؛ پس تنها خوانندگان و بازیگرانی را می‌توان (هنرمند) نامید که (حکیم و فرزانه) نیز باشند.
وانگهی، اگر مطربانٍ مُفسد هنرمندند، و خوانندگانِ مُصلح نیز هنرمندند، پس تکلیف (هنر) چیست؟... آیا (هنر) یک قابلیت مثبت است یا منفی؟ اگر مثبت است، پس چرا منفی‌ها را (هنرمند) می‌نامند؛ و اگر منفی است، پس چرا مثبت‌ها را نیز (هنرمند) می‌نامند؟... آیا بهتر نیست که تکلیف فرهنگ خود را با اینگونه هرج و مرج‌ها روشن کنند؟

آرتیست

Π ^ دیدگاه ها

دیدگاهی درباره موضوع این صفحه ارسال نشده است

Π ^ ارسال دیدگاه

Њ سایر مطالب :

◄ حرف اول و آخر :

← اگر قانون جنگل پسندیده نیست، پس باید آدم باشیم.

← درستکاری از لوازم خوشبختی بشر است.

← همه خروسهای جهان، مانند یکدیگر بانگ می‌کنند.

← قومی که بشر است، طبعاً واجد حقوق بشر است.

← ...

◄ بخش گفت و شنود :

← آندرلاین را چطور بنویسم؟

← آیا زبان کوردی لهجه‌ای از فارسی است؟

← معنای واژه قناد چیست؟

← چینود پل چیست و به چه معنا است؟

← سكس به جه معنا است و ریشه آن از کجاست؟

← خورگو در لغت فارسي به معني چیست؟

← چند یعنی چه، و پسوند اند به چه معنا است؟

← معنی واژه ارتش چیست و آیا ارتش درست است یا آرتش؟

← معنای نام برنطین چیست؟

← نکوهش یعنی چه و مفهوم نکوهش کردن چیست؟

← ...

◄ بخش تاریخ و زبان (کتابخانه) :

← مطالعه کتاب (برگی از تاریخ جنوب ایران).

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان آذری.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان بلوچی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان کوردی.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان لارستان.

← مقاله کوتاهی در مورد تعریف کلی و شناخت زبان هرمزگان.

← ...

◄ بخش گفتارهای پراکنده :

← هزار راه نرفته.

← اندرزهای پیشینیان.

← سرما خوردگی، رزمایش بدن است.

← شباهت تلویزیونهای ماهواره‌ای با مگس.

← کار ما چیزی جز آب در هاون کوفتن نیست.

← هلاکوخان مغول چگونه بنی عباس را ساقط کرد؟

← دستور زبان بشر.

← چگونگی پیدایش عدد نویسی در میان آریایی ها.

← نقدی بر داستان موش و گربه عبید زاکانی.

← ...

◄ بخش حجاب :

← مفهوم حجاب و زیرساخت آن.

← نگاهی به فلسفه جبر و اختیار.

← بشر موجودی اجتماعی است.

← ادامه مبحث جبر و اختیار.

← تعریف حجاب نه از دیدگاه دین.

← دیکتاتوری با لبخند و خوشباش.

← حجاب یک موضوع اجتماعی است.

← معنا و مفهوم کلمه حجاب.

← هنجار و ناهنجار یعنی چه؟

← مردان قطبی و مردان غیر قطبی.

← ...

◄ بخش کپی رایت و کپی لفت :

← کپی رایت و کپی لفت و قوانین حق تکثیر.

← پایبندی به کپی رایت نشان خردمندی است.

← انتشار ویدیوها و تصاویر در اینترنت و حقوق مردم.

← اینترنت عاقبت به تسخیر شیطان در خواهد آمد.

← ...

◄ بخش هنر و هنرمند :

← هنر چیست و هنرمند کیست؟

← کسی را می‌توان هنرمند دانست که فرزانه نیز باشد.

← یک هنرمند واقعی مردم را سرگرم نمی‌کند.

← حکایت زهر و شکر چیست؟

← ...

◄ بخش هرمنوتیک واژگان :

← چگونگی پیدایش اعداد 1 تا 10

← ریشه و معنی واژه آب و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه آتش و مشتقات آن.

← ریشه و معنی واژه ارژنگ و مشتقات آن.

← در زبان بشر، آش به معنای زندگی است.

← ریشه و معنی واژه قلندر و وضعیت قلندران.

← ریشه و معنی واژه هخامنشی و مشتقات آن.

← ریشه نامهای گلابی، گوجه فرنگی، سیب زمینی.

← ریشه و معنی واژه‌ کشور.

← ریشه و معنی واژه‌ ترس، بیم، هراس، باک و پروا.

← ...

◄ بخش فارسی نویسی در وب :

← نوشتن صفحات وب با فونت دلخواه.

← تفاوت آدرس نسبی و آدرس مطلق در وب.

← چرا فونت تاهوما برای نوشتن صفحات وب مناسب تر است؟

← معایب و اشکالات فونت تاهوما.

← دانلود فونت تاهوما.

← خط و ارتباط آن با عقلانیت.

← چهل سالگی و مشکل پیر چشمی [در ارتباط با سایز فونت].

← دانلود فونت فارسی مخصوص کورل.

← فونتهای نوع serif و sans-serif چه تفاوتی دارند؟

← Web Safe Fonts یا فونت های امن در وب کدامند؟

◄ دیدگاه های بازدید کنندگان :

← فرق بین لهجه و زبان چیست؟

← بهتر نیست هر قومی به زبان محلی خودش درس بخواند؟

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه یکم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه دوم.

← جدل پیرامون سیستم زبان بشر ـ جرگه سوم.

← زبان کوردی با زبان فارسی چه نسبتی دارد؟

← معانی واژه های رایگان و راهگان.

← واژگان با پسوند مان، مثل یادمان، سازمان، به چه معنی هستند؟

← شما دارید وقت خودتان و دیگران را تلف می‌کنید.

← شما مزدوری هستید که قصد ترمیم چهره مذهب را دارید.

← ...

← ...