تعیین تکلیف حقوق و جایگاه اجتماعی زن و مرد

Π حقوق و جایگاه اجتماعی زن و مرد را مشخص کنید:

● ما معتقديم که بين زن و مرد هيچ فرقي نيست، و يک زن واقعي همانقدر محترم است که يک مرد واقعي. // از نظر بیولوژیک نیز، هر عضوي در اندام مردان هست، همان عضور در اندام زنان هم هست و تفاوتهاي ظاهري فقط بمنظور توليد مثل است.

● آنانکه (کمپين يک ميليون امضا) براه مي‌اندازند و برنامه‌هايي مثل (صداي ديگر) مي‌سازند، ناداناني هستند که به این مغلطه مي‌پردازند و در ميان زنان و مردان تفرقه مي‌اندازند!

● تا پیش از این، ما ابداً احساس نمی‌کردیم که بین زن و مرد فرقی هست، اما ایشان آنقدر به طبل تفرقه کوفتند، که اکنون همگی این تفریقٍ موهوم را باور دارند؛ پس اگر فرقی هست، این فرق را ایشان بوجود آورده‌اند؛ و هم ایشانند که باعث سستی و جدایی و ویرانیٍ کانون خانواده هستند و گناهِ این جدایی‌ها، و طلاقها، و فسادها، و قتلها، و فرارها، و آوارگی‌ها، و حتی بسیاری از اعدامها، بگردن ایشانست؛ و ایشان مسبب رنجها و نابسامانی‌ها، و سرگشتگی خانواده‌ها و کودکان طلاقند!...

free hit counters