رعایت بهداشت روابط جنسی در امور زناشوئی

Π لزوم رعایت بهداشت در روابط جنسی:

 طلاق نگیرید!... دست نگهدارید!... ابتدا این مقاله را بخوانید، سپس تصمیم بگیرید!
ای دختران و پسران؛ ای زنان و مردان؛ اگر آب در دست دارید، زمین بگذارید و این مقاله را بخوانید!... این برای شما از هر چیزی مهمتر است، اگر دانا باشید!

● اين يک مسئله ديني نيست، و ما بطور ديجيتال (یعنی با عدد و رقم) بشما ثابت مي‌کنيم که هرکس، فقط يک فيلم سکسي ديده باشد، مانند اینست که هزار بار به فاحشه خانه رفته باشد؛ و اين، بشدت براي روابط اجتماعی و بخصوص زندگی زناشوییٍ شما خطرناک است.

● عجيب است که امروزه حتي متخصصان امور زناشویی، و جامعه شناسان و دانشمندان جهان هم (بطور احمقانه‌ای) تصور مي‌کنند که زنان نيز بايد مانند مردان ارضاء شوند!

● آنچه آمار طلاق را افزوده است، تَصَوُر غلطی است که از چگونگی روابط جنسي دارید.

▼ ابتدا این مقاله را بخوانید، سپس تصمیم بگیرید Ў

free hit counters