دفاع از حقوق کودکانی که قربانی طلاق می‌شوند

Π نگذارید کودکان تان قربانی طلاق شوند!

● ای دختران و پسران؛ و ای مردان و زنانِ بارور؛ آیا می‌دانید چرا به جنس مخالف تمایل دارید؟
ــ بخدا قسم که نمی‌دانید. / فقط می‌دانید که تمایل دارید، لکن (چرا)یش را نمی‌دانید! که اگر می‌دانستید، به هیچوجه کاری نمی‌کردید که زندگانی تان متزلزل شود و زناشویی تان در معرض طلاق قرار گیرد و بچه هایتان سیلان ویلان گردند!

● آیا می‌دانید که در قبال همسر و فرزندانتان چه مسئولیتی دارید؟ پس اگر نمی‌دانید، ازدواج نکنید! و اگر کردید، بچه دار نشوید! و اگر بچه دار شدید، حق ندارید آنان را فدای هوسهای خود کنید! و حق ندارید از بچه‌هایتان بپرسید که: [بابا را بیشتر دوست دارند یا مامان را؟]، زیرا این مانند آنست که از کسی بپرسند: [آب را بیشتر دوست دارد یا نان را]؛ و انسان به هر دو نیازمند است.

● ای مردم ـ تمامی زندگانی دنیا، تمامی کوششها و زحمتها و رنجهایی که در طول عمرتان بر خود هموار می‌کنید ـ همه و همه بمنظور تولید مثل است. / حتی همان لذت از همخوابگی نیز بمنظور تولید مثل (یا ادامه آن) است! و تنها 2 امر است که قادر است کانون خانواده را متلاشی کند: یکی ازدواج با عشق [زیرا در ازدواج با عشق، از عقلانیت اثری نیست لذا ممکن است بعداً پشیمانی ببار آورد]، و دوم خیانت، و الباقی (همه) بهانه هستند.

● ای پدران و مادران؛ بدانید که وقتی بچه دار شدید، دیگر متعلق به خودتان نیستید!
● آگاه باشید که بچه‌های طلاق، در زندگانی دنیا صدمات جبران ناپذیری خواهند دید.
● آگاه باشید که تمامی جانداران تولید مثل می‌کنند و از این کار لذت نیز می‌برند و شما تنها نیستید! / فرق شما با سایر جانداران در این است که آنان می‌دانند لذتی که در جفتگیری نهفته است به چه منظور است، لکن شما نمی‌دانید و می‌پندارید که زندگی زناشویی بمنظور لذت بردن است و بچه ها از عوارض آن. یعنی بچه ها را در رتبه آخر قرار می‌دهید حال آنکه رتبه آنان اول است...

free hit counters